PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Fotowoltaika dla rolnika. Ostatnia szansa na instalację, która zwróci się w 6 lat!

Fotowoltaika dla rolnika. Ostatnia szansa na instalację, która zwróci się w 6 lat!
fot. EkoFachowcy

Autor:

Dodano:

Już od 1 stycznia 2022 roku zniknie możliwość magazynowania energii w sieci elektrycznej. Do końca grudnia 2021 przepisy nie wymagają instalowania baterii, bądź też akumulatorów w celu korzystania z nadwyżek energii, ale niestety już w następnym roku będzie to warunek konieczny. Co z opłacalnością? Średni czas zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę wynosi obecnie około 5-6 lat. Od 2022 r. może być to nawet 8-9 lat.Drastyczne podwyżki za prąd nie są tematem z przeszłości. Wiadomo już, że także w kolejnym roku nie unikniemy podwyższenia ceny za energię elektryczną. Eksperci spekulują, że kolejne wzrosty cen za energię mogą następować jeszcze szybciej. Wraz z inflacją ceny prądu powodują niższy dobrobyt życia i ograniczenie opłacalności produkcji oraz siły wytwórczej. Z tego powodu przez ostatnie lata rosła popularność fotowoltaiki.

Darmowa produkcja prądu szczególnie cieszyła się zainteresowaniem wśród rolników. Od 2022 roku rząd zmienia przepisy regulujące koszty gospodarowania energią elektryczną z paneli fotowoltaicznych. Nie ma powodów do optymizmu - panele słoneczne staną się mniej opłacalne niż dotychczas. Chyba że zdecydujemy się na nie do końca 2021 roku. Możemy wtedy zyskać nawet dodatkowe 2 lata, po których zwróci się nasza inwestycja w fotowoltaikę.

Sprawdź -->

Jak zmienia się zwrot w latach 2021 i 2022

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się sposób rozliczeń nadwyżek elektrycznych. Rozwiązania te są uznawane za niekorzystne dla osób, które planują inwestycję w fotowoltaikę. Uniknąć ich można poprzez montaż paneli jeszcze w roku 2021, ponieważ wówczas użytkownik kwalifikuje się do możliwości pozostania na dotychczasowych zasadach rozliczeń przez następne piętnaście lat.

Nowi użytkownicy fotowoltaiki - czyli osoby, które uruchomią system po nowym roku - od 2022 roku będą zobowiązani do rozliczania się z nadwyżek powstałych energii na zasadach handlowych. Stare zasady były odmienne, gdyż gwarantowały możliwość oddania do sieci nadwyżek energii, aby następnie (np. zimą) odebrać do 70% - 80% z nich. Wprowadzane przez rząd warunki handlu energią dla prosumentów są przedmiotem krytyki środowiska fotowoltaicznego nie tylko ze względu na ideę, jednak konkretne zasady rozliczeń. Sprzedaż prądu będzie następowała po cenach hurtowych bazujących o poprzedzający kwartał. Jednak zakup prądu z sieci w sytuacji, gdy występuje większe zapotrzebowanie, odbywać się będzie po cenach detalicznych.

Obliczenia różnic kosztowych nie pozostawiają złudzeń - statystyczna oszczędność roczna na instalacji fotowoltaicznej będzie niższa o co najmniej 1000 złotych. Zwrot z inwestycji nastąpi po 9-10 latach, a nie nawet po 4 lub 5 latach, jak dotychczas. Opłacalność spadnie także dla instalacji fotowoltaicznych montowanych przy budynkach gospodarczych. Instalacje fotowoltaiczne wciąż będą kluczową tarczą rodzin, przedsiębiorców i rolników w walce przeciwko podwyżkom cen energii elektrycznej. Najbardziej opłacalne warunki będą miały jednak osoby, które zdecydują się na instalację jeszcze w 2021 roku. Wówczas, w porównaniu do przeprowadzenia instalacji rok później, w perspektywie dwudziestu pięciu lat będą mogły zaoszczędzić nawet 25 000 złotych!

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO:
2021 Rachunek za prąd Zwrot z inwestycji: Z dotacją Mój Prąd i ulgą termodernizacyjną (17%) Zwrot z inwestycji: bez Mój Prąd Zwrot z inwestycji: bez ulgi termodernizacyjnej i bez Mój Prąd Oszczędność roczna: Kwota instalacji
Instalacje 10 kW 500zł 4,6 lata 5,1 lat 6,1 lat 5 100 zł 35 000
Instalacje 20 kW 1 000zł 4,8 lat 5,1 lat 6,1 lat 10 200 zł 70 000
Instalacje 30 kW 1 500zł 4,7 roku  4,8 lat 5,8 lat 15 300 zł 100 000
Instalacje 40 kW 2 000zł 5 lat 5,1 roku 6,1 lat 20 400 zł 140 000
Instalacje 50 kW 2 500zł 4,8 lat 4,9 lat 5,9 lat 25 500 zł 170 000
2022         NIŻSZA O 1000 ZŁ
Instalacje 10 kW 500zł 6-8 lat 7-8 lat 8- lat 4 100 zł
Instalacje 20 kW 1 000zł 6-8 lat 7-8 lat 8 lat 9 200 zł
Instalacje 30 kW 1 500zł 6-7 lat 7-8 lat 8 lat 14 300 zł
Instalacje 40 kW 2 000zł 7-8 lat 6-7 lat 8 lat 19 400 zł
Instalacje 50 kW 2 500zł 7-8 lat 7-8 lat 8 lat 24 500 zł
Ulga 25% jest odliczana dla budynków gospodarczych      
Ulga termodernizacyjna (17%) jest odliczana dla budynków mieszkalnych      
DLA BUDYNKU GOSPODARCZEGO:
2021 Rachunek za prąd Zwrot z inwestycji: Z dotacją Mój Prąd i ulgą od podatku rolnego (25%) Zwrot z inwestycji: Z ulgą od podatku rolnego (25%) Zwrot z inwestycji: bez ulgi od podatku rolnego i bez Mój Prąd Oszczędność roczna: Kwota instalacji
Instalacje  10 kW 500zł 4,2 lata 4,6 lat 6,1 lat 5 100 zł 35 000
Instalacje 20 kW 1 000zł 4,4 lata 4,6 lat 6,1 lat 10 200 zł 70 000
Instalacje 30 kW 1 500zł 4,2 lata 4,4 lat 5,8 lat 15 300 zł 100 000
Instalacje 40 kW 2 000zł 4,5 lata 4,6 lat 6,1 lat 20 400 zł 140 000
Instalacje 50 kW 2 500zł 4,4 lata 4,4 lat 5,9 lat 25 500 zł 170 000
2022         NIŻSZA O 1000 ZŁ
Instalacje 10 kW 500zł 6-7 lat 7 lat 8-9 lat 4 100 zł
Instalacje 20 kW 1 000zł 6-7 lat 7 lat 8-9 lat 9 200 zł
Instalacje 30 kW 1 500zł 6-7 lat 6-7 lat 8-9 lat 14 300 zł
Instalacje 40 kW 2 000zł 6-7 lat 6 lat 8 lat 19 400 zł
Instalacje 50 kW 2 500zł 6-7 lat 6-7 lat 8 lat 24 500 zł

 Jak widać, instalacja fotowoltaiczna założona w budynku mieszkalnym do końca 2021 r., o mocy 10 kW, odpowiadającej rachunkom za prąd w wysokości ok. 500 zł (2021) oraz z dotacją Mój Prąd i ulgą termomodernizacyjną będzie mogła się zwrócić już w 4,5 roku. W tym samym wariancie instalacja na nowych zasadach od 2022 roku zwróci się średnio w 6 - 7 lat.

Niedalekie zmiany silnie uderzają także w rolników. Nawet fotowoltaika z ulgą od podatku rolnego będzie zwracała się statystycznie o 2 lata dłużej w porównaniu z inwestycjami realizowanymi jeszcze w 2021 roku.

Sprawdź -->

Formy finansowania fotowoltaiki dla rolników - dostępne ulgi

1.    Ulga inwestycyjna w podatku rolnym dla rolnika

Panele fotowoltaiczne dla rolników pozwalają na generowanie długoterminowych oszczędności finansowych. Spośród wielu atutów związanych z fotowoltaiką rolnicy są w stanie odnieść jeszcze jedną korzyść. Wynika ona bezpośrednio z tzw. ulgi inwestycyjnej.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym dla rolnika z tytułu instalacji fotowoltaicznych zapewnia możliwość odpisania od podatku do 25% udokumentowanych nakładów finansowych. Decydując się na zakup fotowoltaiki, można zmniejszyć roczne obciążenie podatkowe poprzez dokonanie odpisu. W praktyce oznacza to sytuację, w której rolnicy osiągający dochody od rolnictwa są w stanie zakupić panele fotowoltaiczne dla gospodarstwa po znacznie niższej cenie. Możliwość dokonania odpisów podatkowych sprawia bowiem, że część pieniędzy - do 25% - się zwraca!

Stawka podatku rolnego w 2021 roku dla gospodarstw rolnych wynosi 146,38 zł / 1 ha gruntu rolnego. Stawka podatku dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstwa rolnego (pow. <1ha), wynosi aktualnie 292,75 zł / 1 ha.

Każdy indywidualnie jest w stanie oszacować, na jak wysoki zwrot z inwestycji w fotowoltaikę może liczyć. Warto dodać, że odpis od podatku rolnego może być zrealizowany przez 15 kolejnych lat od momentu zakupu. Aby skorzystać z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, należy też spełnić wymóg rodzaju finansowania. Panele mogą być zakupione ze środków własnych lub finansowane kredytem bankowym.

Zainteresowani instalacjami fotowoltaicznymi rolnicy mogą znaleźć wiele ciekawych sposobów finansowania inwestycji. Niektóre opcje mogą łączyć się z innymi. Warto na bieżąco sprawdzać różne programy i oferty, gdyż mogą się pojawiać także nowe propozycje.

2.    Agroenergia

Program Agroenergia kierowany jest dla osób posiadających status osoby fizycznej z prawem własności lub dzierżawy nieruchomości rolnych. W ramach dofinansowania Agroenergia rolnicy mogą liczyć na finansowanie nawet do 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na tak proporcjonalnie duży zastrzyk gotówki mogą liczyć projekty o mocy 10 - 30 kW, przy czym maksymalne dofinansowanie w tym wariancie wynosi 15 000 zł. Osoby, które będą wnioskowały o dofinansowanie dla inwestycji PV o mocy od 30 do 50 kW, mogą oczekiwać wsparcia maksymalnie do 13% łącznych kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalnie 25 000 zł.

Kto może skorzystać z programu Agroenergia? Oto najważniejsze warunki:

 • nieruchomości rolne muszą spełniać wymóg wielkości: od 1 ha do 300 ha,
 • do skorzystania z programu uprawnione są tylko te osoby, które mają co najmniej roczny staż działalności,
 • konieczne jest przystąpienie do programu przed rozpoczęciem inwestycji w fotowoltaikę,
 • instalacja fotowoltaiczna, która jest przedmiotem dofinansowania, będzie musiała być użytkowana przez okres co najmniej 3 lat.

Zasady programu niestety wykluczają możliwość korzystania z innych dofinansowań na tę samą inwestycję.

3.    Dotacje dla rolników

Mówiąc o dotacjach dla rolników, pierwszym skojarzeniem jest zazwyczaj program Agroenergia. Jednak nie jest to jedyne dostępne w Polsce rozwiązanie. Oprócz Agroenergii oraz opłacalnej możliwości odpisu podatkowego, jaką daje ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników, warto zwrócić uwagę na klasyczne programy wsparcia. Najbardziej popularny jest program Mój Prąd i Czyste Powietrze. Nie tylko właściciele domów jedno- i wielorodzinnych mogą z niego skorzystać. Rolnicy również mogą liczyć na korzystne dofinansowanie, jeżeli wniosek jest składany przez osobę fizyczną. Przedmiotem wsparcia nie może być budynek przemysłowy, ani gospodarczy (np. stodoła), lecz dom zamieszkiwany przez wnioskodawcę, niemniej jednak bardzo często zdarza się tak, że dom jest połączony z gospodarstwem. Z ulg tych coraz częściej korzystają rolnicy, szukający korzystnych dofinansowań na instalacje fotowoltaiczne.

4.    Leasing lub kredyt/pożyczka

Leasing i pożyczka to kolejne sposoby na sfinansowanie zakupu paneli słonecznych lub dużej farmy fotowoltaicznej. Ciekawym rozwiązaniem jest leasing fotowoltaiki, który może być opcją szczególnie intratną pod względem rozliczeń. Zgodnie ze standardową umową leasingu modułów PV leasingodawcą i właścicielem urządzeń pozostaje firma zewnętrzna, a panele zostają “wypożyczone” leasingobiorcy. Wydatki z leasingu w zdecydowanej większości przypadków mogą być włączone w poczet kosztów uzyskania przychodów działalności rolniczej.

Kredyt to także dobry wybór zwłaszcza w sytuacji, gdy bank oferuje korzystne oprocentowanie. Poszczególne banki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rolników, nierzadko przedstawiają specjalne oferty na inwestycje ekologiczne (w tym na fotowoltaikę). Dobrze jest sprawdzać bieżące oferty różnych banków, ponieważ wiele z nich udziela specjalnych, niskooprocentowanych kredytów na fotowoltaikę. Do rzadkości nie należą również okresowe promocje. 

5.    Pozostałe opcje

Oprócz powyższych rozwiązań rolnicy mogą także skorzystać z regionalnych programów wsparcia. Często mają one charakter temporalny - informacji należy szukać przede wszystkim w urzędach gminnych i powiatowych. Warto też sprawdzić aktualną listę Wojewódzkich Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z wyszczególnionymi inicjatywami subsydiarnymi.

Symulacja oszczędności na przykładzie instalacji w 2021

Fotowoltaika to jedyna skuteczna ochrona przed drastycznie drożejącym prądem. Jeśli korzysta się z dofinansowań, może być jeszcze bardziej opłacalna. Paradoksalnie największych oszczędności może przynieść decyzja odnośnie do czasu inwestycji - czy będzie ona zrealizowana jeszcze w 2021 roku, czy już w 2022 roku. Przeanalizujmy, jak w praktyce wyglądają koszty i opłacalność fotowoltaiki dla przykładowego gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo rolne zajmuje się rolą i hodowlą zwierząt. Posiada budynki gospodarcze, których utrzymanie pod względem wysokości rachunków za prąd wynosi ok. 2500 zł / miesiąc.

Rachunek jest prosty: gospodarstwo płaci rocznie 30 000 zł za energię elektryczną, która dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych mogłaby być całkowicie darmowa. Jaki jednak byłby koszt systemu PV, który odpowiadałby za generowanie darmowego prądu? W łatwy sposób można to szacunkowo obliczyć:

System fotowoltaiczny o mocy ok. 50 kW (konstrukcja gruntowa, dachowa lub hybrydowa):  
Rodzaj kosztu: Szacunkowa cena brutto [PLN]:
Panele fotowoltaiczne   110 000
Inwerter fotowoltaiczny   10 000
Liczniki, okablowanie, stelaże konstrukcyjne   20 000
Usługa montażu instalacji   30 000
Orientacyjna cena całkowita: 170 000

Przez okres 25 lat przykładowe gospodarstwo rolne będzie musiało przeznaczyć na prąd 750 000 zł (w praktyce znacznie więcej, biorąc pod uwagę przyszłe podwyżki!). Na podstawie statystycznego, orientacyjnego kosztu inwestycji w fotowoltaikę o mocy ok. 50 kW można zakładać, że łączna oszczędność na inwestycji w przeciągu 25 lat wyniosłaby prawie 600 000 zł!

Powyższe wyliczenia należy jednak zastosować wyłącznie do instalacji, które montowane są do końca 2021 roku. System rozliczeń prosumenckich zmienia się od kolejnego roku. Przykładowa instalacja dla budynku gospodarczego mocy 50 kW na starych zasadach jest w stanie dostarczać średnie oszczędności na poziomie minimum 25 500 zł / mc. Po wprowadzeniu nowych zasad handlowych (zakup energii po cenie detalicznej, sprzedaż po cenie hurtowej), oszczędności znacznie się zmniejszą! Opłacalność paneli może zmniejszyć się nawet o ponad 100 - 200 złotych / miesiąc.

Gdzie szukać instalacji fotowoltaicznej i jak dobrać jej moc?

Wielkość i rodzaj instalacji fotowoltaicznej należy dobrać głównie na podstawie szacunkowego zapotrzebowania energetycznego. Możemy je ustalić poprzez analizę rachunków za prąd z ostatniego pełnego roku kalendarzowego. Suma kilowatogodzin będzie minimalną wartością, którą powinna zapewniać w skali rocznej instalacja fotowoltaiczna. Warto pamiętać o tym, że przy planowaniu zakupu maszyn lub rozbudowie infrastruktury pobierającej energię elektryczną należy uwzględnić dodatkowe orientacyjne przyszłe zużycie z tych źródeł. Analogicznie, wymieniając starszą maszynę na nowszą, która ma lepszą klasę energetyczną, ostateczny prognozowany bilans powinien być zmieniony.

Oferty fotowoltaiki można znaleźć na stronach producentów oraz firm zajmujących się m.in. montażem. Jednak prawdopodobnie najlepszym sposobem będzie skorzystanie z innowacyjnej porównywarki ofert fotowoltaikiEkofachowcy.pl. Dzięki Ekofachowcom można natychmiast:

 • porównać panele fotowoltaiczne i znaleźć najlepsze oraz najtańsze,
 • sprawdzić opinie o producentach paneli fotowoltaicznych,
 • nawiązać bezpieczną współpracę z firmą montażową z okolicy, która ma udokumentowane doświadczenie!

Umów się na konsultację -->

Gdzie można zainstalować panele fotowoltaiczne?

Rodzaj terenu albo budynku nie jest żadną przeszkodą do inwestycji w fotowoltaikę. Dziś panele fotowoltaiczne mogą być zamontowane na trzy różne sposoby:

1.    Dach gospodarstwa

Panele instalowane na dachu gospodarstwa to najczęściej wybierane rozwiązanie. Śmiało rekomendowane w sytuacji, kiedy gospodarstwo dysponuje budynkiem o dużym metrażu. Instalacja może być umieszczona na dachu płaskim, lekko skośnym i skośnym.

2.    Dach domu

Rozwiązanie dedykowane zwłaszcza rolnikom, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Mój Prąd lub programu Czyste Powietrze, ale nie tylko. Panele zostają rozlokowane na stelażach zainstalowanych na dachu domu. W tym wariancie instalacja również może być usytuowana na dachu płaskim, lekko skośnym lub skośnym.

3.    Konstrukcja na gruncie

Wariant najczęściej kojarzony z farmami fotowoltaicznymi. W praktyce każdy może się na niego zdecydować - wystarczy jedynie dysponować niezagospodarowanym obszarem terenu. Moduły PV montowane są na specjalnych stelażach konstrukcyjnych. Rozwiązanie to jest często wybierane przez rolników i hodowców. Przykładowo, hodowcy kóz lub owiec mogą skorzystać na nim podwójnie: zwierzęta pasą się w cieniu w trakcie upału, spożywają trawę, aby panele nie zarastały, a sprzęty elektryczne potrzebne gospodarstwu zyskują darmową energię!

O czym jeszcze należy pamiętać?

Przy wyborze fotowoltaiki oraz miejsca położenia paneli warto wziąć pod uwagę kilka dodatkowych czynników. Aby panele słoneczne miały maksymalną sprawność energetyczną, powinny być:

 • skierowane na południe - alternatywne kierunki to zachód i wschód,
 • całkowicie zacienione - ewentualne częściowe zacienienie jest dopuszczalne wyłącznie przy zastosowaniu droższych mikroinwerterów fotowoltaicznych,
 • właściwie wybrane pod kątem parametrów technicznych,
 • zainstalowane przez fachowych instalatorów z udokumentowanym doświadczeniem montażowym - wadliwy montaż jest najczęstszą przyczyną problemów.


Podobał się artykuł? Podziel się!
×

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.