Z analiz IEO wynika, że w ciągu pierwszej połowy roku 2020 warunki przyłączenia do sieci otrzymało prawie 1000 projektów PV. W poszczególnych miesiącach pierwszej połowy 2020 r. łączna moc wydanych warunków przyłączenia była średnio 2 razy większa niż w analogicznym okresie w roku 2019. Wyjątkiem był tylko kwiecień, który zarówno w 2019, jak i 2020 r. zanotował podobne wartości w wydanych warunkach przyłączenia- wykres powyżej. Oznacza to niesłabnące zainteresowanie inwestorów i deweloperów rozwojem projektów farm fotowoltaicznych.

Wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w poszczególnych miesącach (łączna moc projektów). Źródło: IEO
Wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w poszczególnych miesącach (łączna moc projektów). Źródło: IEO

Zachowując tempo z pierwszego półrocza w roku 2020 może paść rekord i warunki przyłączenia do sieci otrzyma ponad 2 GW projektów fotowoltaicznych. To prawie tyle ile obecnie wynosi moc zainstalowana w fotowoltaice (wykres 2.). Ponadto na polskim rynku zaczyna pojawiać się coraz więcej dużych projektów fotowoltaicznych. Obecnie 29 projektów PV o mocy powyżej 10 MW posiada warunki przyłączenia do sieci, a ich łączna moc przekracza 1 GW.

Moc projektów, które są na danym etapie zaawansowania w latach 2015-2020. Źródło IEO
Moc projektów, które są na danym etapie zaawansowania w latach 2015-2020. Źródło IEO

Na aukcje OZE 2020 strona rządowa przygotowała duże wolumeny, podobnie jak w roku 2019 r. Dla projektów fotowoltaicznych o mocy poniżej 1 MW przewiduje się 800 MW. W poprzednim roku koszyk aukcyjny poniżej 1 MW został wypełniony, a pomiędzy ofertami była duża konkurencja. Z analiz IEO wynika, że wraz z odmrażaniem gospodarki i typowym skokiem liczby decyzji administracyjnych konkurencja projektów PV biorących udział w aukcjach będzie podobna jak w roku ubiegłym.