• Średni koszt instalacji fotowoltaicznej poniesiony przez inwestorów wynosił 29 tys. zł.
  • Spośród ankietowanych przez Oferteo.pl, aż 70% przyznało, że zauważa już pierwsze zyski wynikające z produkowania ekologicznej energii.
  • W przypadku blisko połowy ankietowanych (47%) na prądzie z fotowoltaiki oszczędziło do 200 zł miesięcznie, 44% oszczędzało: 200-400 zł, a 9% w kieszeni zostaje nawet więcej.

Jakie koszty niesie instalacja przydomowej fotowoltaiki?

Z drugiej edycji badania Oferteo.pl „Raportu o fotowoltaice w Polsce" na temat użytkowania fotowoltaiki w Polsce wynika, że średni koszt instalacji poniesiony przez inwestorów wynosił 29 tys. zł.

Kwota ta mieści się w zakresie wskazanym przez wykonawców ankietowanych przez portal na początku tego roku (32–39 tys. zł), z zaznaczeniem, że należy do niej doliczyć jeszcze środki pochodzące z dotacji.

Na wzrost kosztów ponoszonych przez inwestorów najczęściej wpływały:

  • ograniczona ilość przestrzeni,
  • zacienienie,
  • niekorzystny kierunek dachu, jego nachylenie;
  • rodzaj pokrycia. 

Na jakie realne oszczędności możesz liczyć z fotowoltaiki?

Okazuje się, że cały proces instalacji paneli, choć niepozbawiony trudności, przynosi jednak stosunkowo szybko odczuwalne oszczędności. Spośród ankietowanych przez Oferteo.pl, aż 70% przyznało, że zauważa już pierwsze zyski wynikające z produkowania ekologicznej energii.

W przypadku blisko połowy z nich (47%) było to do 200 zł miesięcznie, 44% oszczędzało między 200 a 400 zł, a 9% w kieszeni zostaje nawet więcej.

Fotowoltaika ze wsparciem państwa jest bardziej opłacalna

1 lipca tego roku ruszył w Polsce nabór wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki w ramach drugiej edycji rządowego programu „Mój Prąd”. Jest to jedna z metod, która ma na celu zachęcenie Polaków do inwestycji w odnawialne źródła energii.

– Montaż paneli fotowoltaicznych na domu jednorodzinnym to znaczący jednorazowy wydatek. Mimo tego coraz więcej Polaków decyduje się na taką inwestycję, licząc, że nie tylko zwróci się ona w ciągu kilku lat, ale także będzie stanowiła dla nich zabezpieczenie przed nieprzewidywalnymi wzrostami cen energii w przyszłości – komentuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Aby odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie inwestorów i przekuć je w zwiększenie udziału energii słonecznej w polskim miksie energetycznym, rząd wprowadza kolejne programy ulg i dopłat mających na celu odciążenie właścicieli domów oraz zachęcenie do inwestycji w OZE.

Korzystający z dofinansowań rządowych na fotowoltaikę napotykają trudności

Mimo znaczących kosztów uruchomienia, dla 74% inwestorów instalacja fotowoltaiczna to krok w stronę oszczędności. Żaden powód nie był wskazywany przez respondentów częściej.

Sporym odciążeniem dla portfeli Polaków są dodatkowo uruchamiane przez państwo programy, z których inwestorzy w instalacje fotowoltaiczne bardzo chętnie korzystają. W ciągu ostatniego roku aż 74% z nich skorzystało z którejś z dostępnych form dotacji, natomiast 77% badanych odliczyło zakup paneli od podatku.

Wygląda jednak na to, że osoby instalujące panele w ciągu ostatniego roku napotkały więcej trudności formalnych z dotacjami niż ci, który robili to rok wcześniej. 

Aż o 5% (z 15% do 20%) wzrósł bowiem odsetek osób, które wskazały pozyskanie dofinansowania jako jedną z największych trudności w całym procesie inwestycyjnym.

Metodologia badania Dane przedstawione w drugiej edycji „Raportu o fotowoltaice w Polsce” pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku metodą CAWI na próbie 499 osób.