Cały czas trwają pracę nad nowelizacją ustawy o OZE. Największe obawy wśród przyszłych, jak i obecnych właścicieli instalacji budzą zmiana polegające na likwidacji systemu opustów i zastąpienia go nowym, niekoniecznie bardziej opłacalnym systemem rozliczeń prosumentów.

Co się zmieni w systemie rozliczeń prosumentów?

Obecni prosumenci, którzy mają podłączone instalacje fotowoltaiczne o mocy nie większej niż 10 kWp i produkują energię ze słońca rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za 1 kWh wprowadzoną i zmagazynowaną w sieci elektroenergetycznej mogą później pobrać za darmo 0,8 kWh. W przypadku większych instalacji, powyżej 10 kWp, rozliczenie jest analogiczne i wynosi 1 do 0,7. Jednak po 2021 roku system opustów będzie zlikwidowany.

Zastąpi go nowy system rozliczeń prosumentów polegający na wynagradzaniu właścicieli instalacji fotowoltaicznych, za nadwyżki energii wyprowadzanych do sieci. 

Nowy system rozliczeń polegał będzie na tym, że prosumenci będą wynagradzani za sprzedaż nadwyżki prądu do sieci, zaś za pobraną energię elektryczną będą płacić tak jak inni odbiorcy prądu.

Pierwotne założenia nowego systemu sprzedaży energii (net-billing)
Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt. 18a ustawy Prawo energetyczne, średnia cena zakupu energii za 1 MWh określana by była stawką za poprzedni kwartał i publikowana przez prezesa URE na stronie ure.gov.pl. Obecnie stawka za I kwartał 2021 r. wynosi 243,71 zł (za II kwartał nie została jeszcze opublikowana).

Po tej stawce prosumenci musieliby sprzedawać nadwyżkę wyprodukowanej energii. Jej zakup z kolei w okresie niedoboru, w przypadku gdy cena za 1 MWh wynosiłaby tyle, co w 2020 r., byłby nawet 2,5-krotnie wyższy.

Mając jednak na uwadze, że operatorzy są w trakcie składania wniosków o podwyżkę taryf, w tym Enea ujawniła, że zawnioskowała o 40%-owy wzrost, w przypadku, gdyby prezes URE zatwierdził propozycję, cena za 1 MWh za 2021 r. wynosiłaby 752,36 zł.

I to budzi największe obawy przyszłych właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy obawiają się, że będą sprzedawać po niższych cenach prąd, który wyprodukują z fotowoltaiki, aby po tym zakupić go po o wiele droższej i nieopłacalnej cenie.

Wiceszef MKiŚ przekonuje, że tak nie będzie....

Nowi właściciele fotowoltaiki wciąż będą oszczędzać na prądzie... ale mniej

Ireneusz Zyska, wiceszef MKiŚ  przekonuje  że nowy system będzie nadal dla prosumentów atrakcyjny. Jednak nie tak jak obecny system opustów

Zdaniem Ireneusza Zyski nowi właściciel instalacji fotowoltaicznych będą mogli zaoszczędzić ok. 1,6-1,7 tys. zł., pod warunkiem że przejdą na taryfę G12. 

Według symulacji MKiŚ  dla gospodarstwa domowego zużywające rocznie ok. 4,5 MWh najbardziej opłacalna będzie instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 5,6 kWp.

Zdaniem Ireneusza Zyski po zmianie systemu opustów każdy nowy prosument zaoszczędzi ok. 1,6-1,7 tys. zł rocznie na produkcji własnego prądu, oczywiście w porównaniu do gospodarstwa domowego, które nie jest wyposażone w instalację fotowoltaiczną.

Co więcej Wiceszef przekonywał, że rachunki za prąd przy instalacji fotowoltaicznej będą jeszcze niżę gdyż analizie MKiŚ uwzględniono uśredniony roczny koszt inwestycyjny na okres 15 lat (ok. 950 zł).

Jednak będzie to wciąż mniej niż są w stanie oszczędzić na prądzie obecni właściciele instalacji fotowoltaicznych rozliczający się produkcji prądu na podstawie obowiązującego obecnie systemowi opustów.

Czy po zmianie przepisów utracisz gwarancję 15-letniego systemu opustów?

Wielu obecnych właścicieli instalacji fotowoltaicznych, które podłączyli i produkują prąd, obawiają się, że rządzący nie będą działali zgodnie z prawem i pozbawią ich zagwarantowanych prawem 15-letniego okresu rozliczania prądu na obecnie panujących zasadach.

Co na to odpowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

"Warto podkreślić, że dotychczasowi prosumenci, jak również Ci, którzy wejdą do systemu przed wejściem w życie nowych przepisów, mają zagwarantowane prawa nabyte. Będą mogli tym samym korzystać z systemu opustów przez 15 lat."

Zniesienie systemu opustów raczej nie wejdzie 1 stycznia 2022 r. w życie

Nowe przepisy regulujące rozliczanie energii wyprodukowanej przez przydomową fotowoltaikę raczej nie wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z projektem znowelizowana ustawa o OZE miałaby zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r. Według wiceszefa MKiŚ  nowe przepisy zaczną obowiązywać później.

Jednak to małe pocieszenie dla przyszłych właściciel instalacji fotowoltaicznych, którzy nie zdąża podłączyć ich do sieci przed wejściem nowych przepisów w życie.

Wszyscy prosumenci, którzy zaczną produkować i oddawać energię elektryczną po wejściu w życie będą mogli  korzystać z systemu opustów przez 6 miesięcy, a następnie automatycznie zostaną rozliczani według nowego systemu rozliczeń.

Sprawdź pełną agendę wydarzenia - NWwR 2021.

Nie czekaj! zarejestruj się już dziś!