Pod koniec każdego roku, Urząd Regulacji Energetyki (URE) prowadzi postępowania mające na celu zaakceptowanie taryf za energię elektryczną na kolejny, nowy rok.

Sprzedawcy i dystrybutorzy kalkulują wszystkie ponoszone koszty, a następnie przekładają je na ceny energii dla odbiorców końcowych. URE poinformowało, że od 1 stycznia 2021 r. na rachunkach za prąd pojawi się dodatkowa opłata mocowa. Jak wpłynie to na wzrost rachunków za prąd?

Co to jest opłata mocowa?

W 2017 r. została przyjęta ustawa o rynku mocy tworząca mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymanie ciągłości dostaw. URE wskazuje, że dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne, a zgodnie z ustawą to Prezes URE wyznacza stawki opłaty mocowej. Jaka będzie jej wysokość w 2021 r.?

O ile więcej zapłacimy za prąd?

Ustawa o rynku mocy dzieli odbiorców energii elektrycznej na dwie grupy – gospodarstwa domowe oraz na pozostałych odbiorców.

W przypadku gospodarstw domowych opłata mocowa będzie stawką miesięczną uzależnioną od rocznego zużycia energii elektrycznej, a jej miesięczny poziom wyniesie odpowiednio:

  • 1,87 zł – dla zużycia energii elektrycznej poniżej 500 kWh;
  • 4,48 zł – dla zużycia od 500-1200 kWh;
  • 7,47 zł – dla zużycia od 1200-2800 kWh;
  • 10,46 zł – dla zużycia powyżej 2800 kWh.

JAk podają eksperci z firmy Stilo Energy, roczne rachunki w gospodarstwie domowym za prąd mogą być wyższe nawet o 125,52 zł.

Dla pozostałych odbiorców, uwzględnionych w ustawie jako druga grupa, opłata wyniesie 0,0762 zł z każdą kWh pobraną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 22. 

Opłata mocowa – kwoty, o jakie zostaną podniesione rachunki za prąd. Źródło: Stilo Energy
Opłata mocowa – kwoty, o jakie zostaną podniesione rachunki za prąd. Źródło: Stilo Energy

Opłata mocowa – kwoty, o jakie zostaną podniesione rachunki za prąd. Źródło: Stilo Energy

Oznacza to, że dla małej firmy zużywającej rocznie średnio około 20 MWh roczne opłaty wzrosną nawet o 1905 zł!

Fotowoltaika a opłata mocowa

Jak podkreślają eksperci ze Stilo Energy, opłata mocowa zależy od ilości energii elektrycznej, która zostanie pobrana z sieci energetycznej. Ci odbiorcy, którzy korzystają z fotowoltaiki, mogą w znaczącym stopniu lub całkowicie ograniczyć ilość pobieranego prądu.

Jeśli elektrownia fotowoltaiczna w całości pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną opłata mocowa nie będzie pobierana – jest to więc dodatkowa oszczędność dla właścicieli mikroinstalacji.

Energia wyprodukowana przez panele słoneczne w pierwszej kolejności trafia do domu lub firmy, aby pokryć bieżące zużycie prądu. Do sieci przesyłane są jedynie nadwyżki, które nie zostały wykorzystane zaraz po wyprodukowaniu. Mogą one zostać odebrane w okresach, gdy instalacja fotowoltaiczna produkuje za mało prądu w stosunku do zapotrzebowania – np. nocą.

Szacuje się, że prosumenci najprawdopodobniej zaliczą się do najniższego progu opłaty mocowej. Oznacza to, że rachunki podniosą się jedynie o 1,87 zł. Uwzględniając dodatkową opłatę inwestycja w fotowoltaikę może zwrócić się jeszcze szybciej.

Planujesz zainwestować w OZE w gospodarstwie rolnym? Zapraszamy do skorzystania z Giełdy Rolnej!