• Ceny węgla opałowego spadła z 3500 zł za tonę do ok. 2000 zł/t oferowana po preferencyjnych cenach. Także ceny "ekogroszków" się obniżyły z ok. 4 tys. zł za tonę do ok. 2200-2700 zł za tonę. Oczywiście im niższa cena tym mniejsza kaloryczność ekogroszków w styczniu 2023 r..
  • W styczniu br. ceny ekogroszku pozostały bez zmian w PGG i Tauronie. Jak podawał ekspert bez zmian pozostaje również brak dostępności tego towaru w e-sklepach PGG i Tauronu.
  • Można zakupić węgiel opałowy po preferencyjnej cenie do maksymalnie 2200 zł za tonę ale wprowadzony jest maksymalny limit zakupowy do 1,5 tony od stycznia br. w gminie. Czy można przekroczyć ten limit przy zakupie węgla od samorządów?

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wprowadziła przepisy umożliwiające właścicielom gospodarstw w domowych, którzy ogrzewają domy węglem zakup tańszego węgla opałowego od samorządów.

W przypadku, gdy gmina nie zawrze umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu, sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie tej gminy może być prowadzona przez gminę bezpośrednio sąsiadującą lub przez inny podmiot będący pośredniczącym podmiotem węglowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W ustawie określono, że samorząd, który kupuje węgiel po 1,5 tys. zł za tonę, może go odsprzedawać mieszkańcom po cenie maksymalnej wynoszącej ok. 2 tys. zł brutto za tonę.

Cena 2 tys. zł za tonę, jest ceną maksymalna, czyli gmina może sprzedawać węgiel po jeszcze niższej cenie. W przypadku sprzedaży węgla przez prywatne firmy, które przystąpiły do sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach (gdy gmina odmówiła wzięcia udziału ) cena węgla nie może przekroczyć stawki 2200 zł/t.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych została podpisana przez Prezydenta RP pod koniec października 2022 r. Jak ustawa wpłynęła na koszty zakupu węgla i "ekogroszku" na początku 2023 r.?

Koszty zakupu węgla i "ekogroszku" niższe na początku 2023 r.

Efektywna dystrybucja węgla opałowego przez gminy przyczyniła się do obniżenia cen nie tylko węgla, ale także "ekogroszków" oferowanych na rynku przez prywatnych przedsiębiorców.

Ceny węgla opałowego spadła z 3500 zł za tonę do ok. 2000 zł/t oferowana po preferencyjnych cenach. Także ceny "ekogroszków" się obniżyły z ok. 4 tys. zł za tonę do ok. 2200-2700 zł za tonę. Oczywiście im niższa cena tym mniejsza kaloryczność "ekogroszków" w styczniu 2023 r..

- Kolejne, styczniowe, zestawienie "ekogroszków" pokazuje stabilizację cen. Pojawiły się spadki i wzrosty, ale nie są już tak duże jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach. W PGG i Tauronie ceny pozostały bez zmian. Bez zmian pozostaje również brak dostępności tego towaru - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Spytaliśmy eksperta więc gdzie zatem są najlepsze ceny "ekogroszku"  na początku 2023 r.?

Ekogroszek Karlik i Pieklorz z PGG zakupimy za ok. 1770 zł za tonę (koszty dostawy od 170 zł w górę). W Tauronie za Ekogroszek i Jaret plus Tauron zapłacimy 1999 zł za tonę (koszt dostawy od 203 zł w górę),.

- Za ok. 2300 zł można nabyć Ekogroszek Standard w firmie Energo oraz Black Power od Bartex. Ceny pozostałych produktów rozpoczynają się od 2600 zł za tonę. Większość "ekogroszków" jest już w cenach poniżej 3000 zł - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl. -  Dostępne są również tańsze zamienniki w postaci węgla brunatnego i torfowego. Ceny są w przedziale od 1800 zł do 2000 zł. Decydując się na taki zakup należy brać pod uwagę m.in. jego niską kaloryczność - dodaje ekspert JakiEkogroszek.pl.

Na jakich zasadach można nabyć węgiel od samorządu?

W celu dokonana zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, trzeba spełnić warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

A zgodnie z powyższymi przepisami osoba która chce zakupić węgiel po preferencyjnych cenach od samorządu musi wykazać że głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ustawa określa, że w przypadku zakupu preferencyjnego węgla w gminie, gdzie zlokalizowany jest gospodarstwo domowe trzeba w pierwszej kolejności złożyć wniosek o zakup węgla po preferencyjnych cenach, który złożumy m.in. w urzędzie gminy.

We wniosku musi znaleźć się oprócz danych adresowych i kontaktowych:

  • określenie ilości węgla opałowego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego;
  • informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości węgla opałowego kupionego w ramach tego zakupu preferencyjnego;
  • dołączenie oświadczenia, potwierdzającego, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli węgla na obecny sezon grzewczy 2022-2023 po cenie brutto niższej niż 2000 zł/t;
  • Dołączenie kopii lub potwierdzenie złożenia deklaracji CEEB.

Do kiedy można składać wnioski o tańszy węgiel opałowy w gminie?

Wnioski o zakup preferencyjny węgla opałowego dla gospodarstw domowych można nadal składać najpóźniej do 15 kwietnia 2023 r.

Z powodu dużego zainteresowania nabycia tańszego węgla opałowego oraz z powodu opóźnienia wejścia ustawy zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wprowadzono dwa terminy zakupu węgla od samorządów.

Właściciele gospodarstw domowych mogą kupić maksymalnie 3 tony węgla w dwóch okresach zakupowych; maksymalnie 1,5 tony przy jednym zakupie:

  • do 31 grudnia 2022 r.,
  • od 1 stycznia 2023 r do 15 kwietnia 2023 r.

Jednak w wiele gmin zaczęło podpisywać umowy o sprzedaży węgla opałowego po preferencyjnych cenach dopiero po wejściu ustawy w życie.

Dodatkowo trzeba było wyjaśnić wiele zawiłości i problemów dotyczących wdrożenia zapisów ustawy w samorządach przez co wielu właścicieli gospodarstw domowych nie udało się nabyć 1,5 tony węgla do 31 grudnia br.

Co zrobić gdy nie zdążyłeś zakupić 1,5 tony węgla od samorządów do końca grudnia 2022 r.?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego:

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego
w ramach limitu 1,5 tony (31 grudnia 2022 r). powiększa limit 1,5 tony węgla, który można nabyć od 1 stycznia br. po preferencyjnych cenach od gmin.

Każde gospodarstwo domowe może więc zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 – 2023.

Osoby, które złożyły wnioski o zakup 1,5 tony węgla do grudnia 2022 r., mogą złożyć ponowny wniosek o kolejne 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna jego ilość nie przekroczyła 3 ton węgla.

Jak wskazała MAP trzeba złożyć kolejny wniosek i uzyskać kolejne zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla po preferencyjnej cenie w gminie, nawet, jeśli złożyliśmy wniosek w 2022 r, ale węgla nie kupiliśmy go. W nowych zaświadczeniach limit węgla jest podwyższony do 3 ton paliwa, dla osób które nie kupiły jeszcze węgla, ale złożyły stosowne oświadczenie.

Czy można kupić więcej niż 1,5 tony węgla po preferencyjnej cenie od gminy w 2023 r.?

Zgodnie z rozporządzeniem MAP osoby, które nie zdążyły z jakichś powód zakupić 1,5 tony węgla w 2022 r. są uprawnione do zakupu niewykorzystanej ilości do maksymalnie 3 ton. dopiero po 1 stycznia 2023 r.

W przypadku gdy jesteśmy zmuszeni do zakupu węgla po preferencyjnej cenie w sąsiedniej gminie lub od innego sprzedawcy to musimy do 15 kwietnia 2023 r. przedstawić zaświadczenie wystawione przez wójta, burmistrza lub prezydenta gminy, w której mieszkamy. Zaświadczenie ma potwierdzać, że wypłacono lub przyznano nam dodatek węglowy, a jeśli o taki dodatek nie wystąpiliśmy, to że nasz dom (na podstawie CEEB) - ogrzewany jest węglem. Zaświadczenie wystawiane jest bezpłatne. Przepisy określają, że wydawane jest tylko raz i w jednym egzemplarzu - w każdym z 2okresów zakupowych (czyli do 31 grudnia 2022 i od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r.)

Czyli jeżeli nie zdążyliśmy zakupić 1,5 tony węgla do końca grudnia 2022 r. bo zabrakło nam środków finansowych lub nie było opału w gminie możemy zakupić w sumie aż 3 tony od 1 stycznia br. do 15 kwietnia br. Tylko w takiej sytuacji możemy zakupić więcej niż 1,5 tony węgla po preferencyjnej cenie od 1 stycznia 2023 r. Jednak aby to zrobić należy złożyć kolejny wniosek na zakup węgla po preferencyjnych cenach po 1 stycznia br.