• W pierwszej kolejności musimy zgłosić się do najbliższego leśniczego lub podleśniczego ewentualnie skontaktować się telefonicznie z nadleśnictwem, aby podpisać oświadczenie o samowyrobie.
  • Leśnicy wskażą miejsce gdzie można samodzielnie zebrać drewno gorszej jakości a przeznaczone na opał. Nie możemy dokonywać wycinki
  • Po zebraniu drobnicy opałowej, leśniczy musi dokonać pomiaru i podliczenia ile zapłacimy za zgromadzone drewno opałowe. Na razie ceny za zakup drobnicy i grubizny opałowej są symboliczne i wynoszą ok. 30-45 zł za 1 metr sześcienny drewna.
  • Niektóre nadleśnictwa wprowadzają już limity dotyczące zbierania drobnicy opałowej ze względu na zwiększone zainteresowanie zbieraniem drewna opałowego.

Pod koniec maja br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przedstawił wytyczne dotyczące sprzedaży drewna najniższej jakości i zbierania chrustu w lesie w celach opałowych.

 

To mieszkańcy lokalnych wsi i miasteczek mają w pierwszej kolejności prawo do zakupu gorszej jakości drewna. 

Zgodnie z decyzją nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych to, kierownicy jednostek organizacyjnych PGL LP dokonają oceny zapotrzebowania społeczności lokalnych przeznaczając wybrane fragmenty lasu po zabiegach gospodarczych do pozyskiwania drewna na zasadach samowyrobu.

Ocena ta może być wspierana wiedzą pozyskiwaną w ramach współpracy z Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Cały czas obowiązuje, za zgodą leśniczego, możliwość zbierania gałęzi na opał. W tym roku po rozpoczęciu wojny w Ukrainie i zawirowaniu na rynku energii wzrosły zapytania do nadleśnictw o wskazanie terenu i zgodę na pozyskiwanie drewna opałowego w lokalnych lasach. Priorytetowo należało zadbać by pierwszeństwo samopozyskiwania drewna miały społeczności lokalne – powiedział wiceminister klimatu i środowiska, Edward Siarka.

Nie tylko węgla opałowego, ale i chrustu też zabraknie?

Cały czas obowiązuje możliwość zbierania zbierania gałęzi na opał w Lasach Państwowych.  Coraz więcej jest zapytań do nadleśnictw o wskazanie terenu i zgodę na pozyskiwanie i wycenę drewna opałowego w lokalnych lasach.

Jak podało radio ZET niektóre nadleśnictwa już wprowadzają limity dotyczące zbierania chrustu  np. do 30 metrów sześciennych drewna. Polacy nie mogą kupić tańszego węgla i ekogroszku z PGG więc coraz bardziej zainteresowali się pozyskaniem gorszej jakości drewna opałowego.

Jak kupić tańsze drewno opałowe z Lasów Państwowych?

Jeżeli zdecydujemy się na zbieranie gorszej jakości drewna w Lasach Państwowych to możemy gromadzić drobnicę opałową oznaczoną kategorią M2, potocznie zwaną "gałęziówką". 

Drobnica opałowa to pozostałość po ściętych drzewach, która w grubszym końcu nie może przekraczać 7 cm. Jeżeli przekracza ona 7 cm nazywana jest grubizną opałową i także można ją zakupić w nadleśnictwie. Gałęzie drobnicy oraz grubsze kawałki drewna nie mogą przekroczyć długości do 1,5 m. 

Zgodnie z informacjami jakie podał rzecznik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Michał Gzowski dla Polsat News, w pierwszej kolejności musimy zgłosić się do najbliższego leśniczego lub podleśniczego ewentualnie skontaktować się telefonicznie z nadleśnictwem

To tam w pierwszej kolejności musimy podpisać  oświadczenie o samowyrobie, czyli że zostaliśmy poinformowani o przepisach BHP, jak takie drewno przyszykować i składować.

To tam także uzyskamy od leśniczego lokalizację, gdzie możemy zebrać chrust, albo raczej drobnicę opałową przeznaczoną do spalenia w piecu w czasie sezonu grzewczego.

Nie dokonujemy wycinki, a jedynie możemy zbierać drewno, które już leży na ziemi. Po zebraniu ich, leśniczy musi dokonać pomiaru i podliczenia ile zapłacimy za zgromadzone drewno opałowe.

Na razie ceny za zakup drobnicy i grubizny opałowej są symboliczne i wynoszą ok. 30-45 zł za 1 metr sześcienny drewna.