• Dużo inwestorów decyduje się na biogazownie o mocy do 500 kW, gdyż mniejsza instalacja to mniejsze zapotrzebowanie na magazynowanie odpadów rolniczych, niezbędnych do produkowania substratów.
  • Biogazownie o poniżej 500 kW mocy elektrycznej  nie wymagają Decyzji Środowiskowej, której uzyskanie jest kosztowne i  zajmuje dużo czasu.
  • Instalacja o mocy do 500 kW to koszt inwestycyjny przedziale d 8 do 13 mln zł.

 

Eksperci zgodnie podają, że rozpoczynając inwestycje w biogazownie, na początku warto skupić się inwestowaniu w te o mocy do 500 kW. Dlaczego?

Dobór mocy uzależnione od możliwości pozyskania substratów

W pierwszej analizowane są względy praktyczne takiej inwestycji. Moc biogazowni jest dobierana nie tylko do zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa rolnego, ale głównie do możliwości pozyskania substratów. Najmniejszą opłacalną biogazownią rolniczą wydaje się być biogazownia o mocy ok. 200 kW, powinna się ona zamknąć w kwocie ok. 4,5-6 mln zł netto.

Niemniej jednak koszt inwestycji w biogazownię zależy od dostępności i rodzaju substratów, które mogą wymagać specjalnego traktowania przed podaniem do komory fermentacyjnej np. procesowi higienizacji Wiążę się to z konieczności budowy dodatkowych zbiorników magazynowych na poferment jeśli rolnik ma dostęp do substratów płynnych takich jak gnojowica, wywar pogorzelniany itp.), czy silosów, a może też budowy innej infrastruktury np. przyłączenia do sieci Zakładu Energetycznego.

Dlaczego lepiej inwestować moc biogazowni rolniczej do 500 kW? 

Dużo inwestorów decyduje się na biogazownie o mocy do 500 kW, gdyż mniejsza instalacja to mniejsze zapotrzebowanie na magazynowanie odpadów rolniczych, niezbędnych do produkowania substratów. Ponadto, biogazownie o mocy do 500 kW wymagają mniej formalności prawnych i można je w każdej chwili rozbudować.

- Jeżeli chodzi o moc to najczęściej sprawdza się biogazownia rolnicza o mocy 499 kWe. Dzieje się tak, gdyż poniżej 500 kW mocy elektrycznej biogazowni nie jest wymagana Decyzja Środowiskowa, której uzyskanie zajmuje dużo czasu. Cena biogazowni zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i równomierność dopływu substratu, infrastruktura otaczająca itp. - zauważa Aleksander Balcer, wiceprezes zarządu Uniserv. - Ciężko w związku z tym jednoznacznie określić CAPEX instalacji o mocy 500 kW, jednak w zależności od układu technologicznego  kwota ta w większości przypadków powinna zawierać się w przedziale od 8 do 13 mln zł. Należy jednak wziąć pod uwagę rozwój wydarzeń w ostatnich tygodniach za naszą wschodnią granicą – wzrasta niepewność rynkowa w zakresie cen i terminów dostaw.

Jak podkreśla ekspert Uniserv, przy mniejszych instalacjach o mocy do 500 kW występuje uproszczona ścieżka administracyjna, w której to nie ma konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. A te ostatnia nie tylko jest kosztowna, ale mogą być też blokowana przez miejscowe społeczności. Rolnik inwestując w mniejszą biogazownie powinien zostawić sobie możliwość jej łatwej rozbudowy w każdym momencie produkcji biogazu.