Net metering, czyli inaczej system opustów umożliwia "sprzedaż", a raczej oddanie nadwyżki niewykorzystanej nadprodukcji energii elektrycznej do sieci energetycznej w celu jej "zmagazynowania".

Dzięki temu rozwiązaniu prosument może wykorzystać nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej np. w sezonie letnim lub w czasie, gdy potrzebuje wykorzystać więcej prądu niż wytwarza.

Jak działa system bilansowania energii w Polsce. Źródło: Edison Energia
Jak działa system bilansowania energii w Polsce. Źródło: Edison Energia

- Dzieje się tak, ponieważ aż 80-90% energii z instalacji fotowoltaicznej jest produkowanej w okresach, gdy nie jesteśmy w stanie jej w całości skonsumować, będąc w pracy albo szkole - mówi Kamil Sankowski, członek Zarządu ds. Sprzedaży Edison Energia.

Należy pamiętać że prosument produkujący energii ponosi koszt jej magazynowania i wykorzystania jej w dowolnym dla siebie momencie.

Zgodnie z art. 4. ust 1 ustawy o OZE, sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

  • większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
  • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Po roku prosument, czyli właściciel instalacji fotowoltaicznej zobowiązany jest wykonać rozliczenie energii oddanej do sieci oraz pobranej.

Za każdy 1 kWh energii elektrycznej wyprodukowanej i oddanej do sieci energetycznej, możemy odebrać 0,8 kWh (dla instalacji do 10 kWp) oraz odpowiednio 0,7 kWh (dla instalacji od 10 kWp do 50 kWp).

Różnica w ilości energii wprowadzonej i odebranej to koszt magazynowania energii przez energetykę, którym oczywiście my jesteśmy obciążeni.

Mimo to system opustów, czy też net metering jest opłacalny gdyż na razie odciąża prosumentów (właścicieli instalacji fotowoltaicznych) od kosztów związanych z zainwestowaniem we własny magazyn energii (akumulator) oraz falownik (może być hybrydowy) , co  pozwoli na oszczędzanie na starcie ponad 30 tys. zł.

Taryfa gwarantowana, a net metering. Co jest lepsze?

Jak podkreśla Kamil Sankowski, członek Zarządu ds. Sprzedaży Edison Energia, Net metering został wprowadzony w Polsce w 2016 roku i pozwolił na skrócenie okresu zwrotu inwestycji z kilkunastu do poniżej 10 lat.

Net metering obok zielonych certyfikatów i taryf gwarantowanych (tzw. feed-in tariffs) jest jednym z najpopularniejszych mechanizmów wspierania OZE.

Na przykład w USA jest wdrożony aż w 39 z 50 stanów. Według szacunków Polskiego Stowarzyszenie Energii Słonecznej, ograniczenie net meteringu z 80% do 40% wydłużyłoby okres zwrotu inwestycji w fotowoltaikę niemal dwukrotnie z ok. 7 do ponad 13 lat.

- Całkowite usunięcie net meteringu bez zastąpienia go np. taryfą gwarantowaną praktycznie zatrzymałoby rozwój prosumenckich instalacji PV w Polsce - mówi Bartosz Majewski, członek Zarządu ds. operacyjnych Edison Energia. - Magazyny energii są obecnie zbyt drogie, by stanowić realną alternatywę bez wysokich dotacji. Nawet w znacznie bogatszych społeczeństwach takich jak: USA czy Niemcy, szacuje się, że dojście do poziomu 25% instalacji PV połączonych ze wspomnianymi magazynami energii zajmie co najmniej 5 lat – dodaje Majewski.

Dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych dużym wyzwaniem jest przyłączenie dziesiątków tysięcy prosumentów. Dlatego mogliby być zainteresowani ograniczeniem net meteringu i wsparciem dla magazynów energii.

- To może się okazać jednak ryzykowne, gdyż gospodarstwa domowe wyposażone we własne magazyny energii mogą radykalnie zmniejszyć korzystanie z sieci dystrybucyjnej, a to z kolei zmniejszyłoby przychody OSD -mówi Kamil Sankowski, członek Zarządu ds. Sprzedaży Edison Energia.

Jak podsumowuje Bartosz Majewski, Członek Zarządu ds. operacyjnych Edison Energia, dla odciążenia sieci znacznie lepszym, bezpieczniejszym i tańszym rozwiązaniem byłoby uregulowanie kwestii bezpośredniego przyłączenia instalacji PV do odbiorców, np. zakładów przemysłowych, z pominięciem OSD (tzw. direct line).

Interesuje Cię inwestycja w fotowoltaikę? Zapraszamy do odwiedzenia Giełdy Rolnej!