Zakup pojedynczej mniej wydajnej turbiny wiatrowej o mocy zainstalowanej sięgającej 600 W waha się w granicy ok. 5 tys. zł.

Jednak zakup modelu o większej wydajności i mocy sięgającej 300 W to już inwestycja przekraczająca 10 tys. zł. Mikroinstalacja wiatrowa o mocy 1 kW to już koszty rzędu ponad 30 tys. zł. 

Cena wiążąca się zakupem turbiny wiatrowej jest zależna od producenta, wyposażenia i zastosowanych nowoczesnych technologii, rodzaju turbiny (pionowa jest droższa): pionowa czy pozioma.

Efektywna pracy zależy od siła wiatru

O opłacalności inwestycji w mikroinstalację wiatrową, tak jak w przypadku każdej innej inwestycji w OZE, decydują: zapotrzebowanie i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym, wzrost cen za 1 kWh prądu.

W przypadku małej elektrowni wiatrowej dochodzi jeszcze kwestia ciągłości i siły (prędkości) wiatru, dzięki działaniu której obraca się wirnik turbiny, a generator wytwarza energię elektrycznej.

To w regionach nadmorskich oraz w okolicy Suwałk są najlepsze warunki do montażu mikroinstalacji wiatrowych. Bardziej problematyczna jest inwestycja w siłownie wiatrowe w południowej części Polski, szczególnie w okolicach Krakowa i na terenach położonych w dolinach. Występują tam niewielkie podmuchy wiatru (stąd też bierze się problem smogu), co powoduje, że mała elektrownia elektryczna często jest bezczynna.

Ponadto pozostaje jeszcze kwestia prędkości wiatru, która w sezonie letnim jest znacząco mniejsza niż w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną. Aby poruszyć łopaty wirnika potrzebny jest wiatr o minimalnej szybkości wynoszącej ok. 2 m/s (7 km na godzinę). W przypadku energii wiatru, gdy wieje on z dwa razy większą prędkością to turbina wiatrowa generuje ok. 8 razy więcej energii elektrycznej.

Ogromny wpływ na zwrot inwestycji w turbinę wiatrową mają też różne rodzaje dopłat i dofinansowań oraz ulg podatkowych oferowanych w ramach różnych programów i dotacji rządowych.

Jak szybko zwróci się inwestycja w siłownię wiatrową?

Koszty inwestycyjne związane z instalacją turbiny wiatrowej wynoszą średnio dwa razy więcej, w przeliczeniu na wyprodukowaną kilowatogodzinę energii elektrycznej, od instalacji fotowoltaicznej.

Należy jednak pamiętać, że największą zaletą montażu turbiny wiatrowej w gospodarstwie rolnym (w porównaniu do fotowoltaiki) jest produkcja energii z wysoką efektywnością podczas całego roku, szczególnie w okresie zimowym oraz w ciągu nocy. 

- Dlatego turbiny wiatrowe polecane są gospodarstwom o wysokim zapotrzebowaniu na energie elektryczną. Dzięki temu możemy uzyskać wysoki współczynnik wykorzystania energii na potrzeby własne, co jest bardzo ważnym aspektem, w szczególności po upływie okresu obowiązywania opustów - po tym okresie nadwyżki energii sprzedawane będą po cenie rynkowej do sieci (cena bez uwzględnienia ceny dystrybucji energii) - zauważa ekspert z BlueWatt. -  Dodatkowo płatnicy podatku rolnego mogą uzyskać ulgę podatkową o wartości 25% kosztów inwestycyjnych przez okres 15 lat. Dla naszych klientów przygotowaliśmy również atrakcyjne opcje kredytowania, które nie wykluczają możliwości skorzystania z wyżej wspomnianej ulgi podatkowej. 

Jak podkreśla ekspert z Bluewatt, szacowany czas zwrotu inwestycji w elektrownie wiatrową w przypadku skorzystania z ulgi podatkowej wynosi w zależności od warunków atmosferycznych wynosi około 10-12 lat. 

W przypadku instalacji fotowoltaicznej, czas zwrotu kosztów inwestycji nie powinien przekraczać 9-10 lat dla typowych małych mikroinstalacji (do 50 kW).

- Można to traktować jako górną granicę, ponieważ okres ten można skrócić nawet do 5 lat. Jeśli uwzględni się dotację np. ulgę termomodernizacyjną, to zwrot kosztów może skrócić się nawet o 2 lata - podkreśla Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex.

Energia ze słońca i wiatru. Czy to idealne połączenie?

Jak podkreśla Hubert Herbuś, manager ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt, aby ustabilizować produkcję energii w gospodarstwie rolnym warto rozważyć połączenie turbiny wiatrowej z instalacja fotowoltaiczną.

- Skróci to czas zwrotu kosztów inwestycyjnych, ale również ustabilizuje produkcje energii w ciągu roku. Instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej energii w okresie letnim, podczas gdy turbiny wiatrowe najefektywniej pracują w ciągu zimy, kiedy występuje wiatr o wyższych prędkościach - podkreśla manager ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt.

Taka synergia instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w gospodarstwie rolnym pozwoli na stabilną produkcję energii przez cały rok, przy zachowaniu najniższych kosztów inwestycyjnych, w odniesieniu do każdej kWh wytworzonej energii.

- Hybrydowa instalacja OZE doskonale będzie współpracować z magazynem energii, w który warto zainwestować po okresie obowiązywania systemu opustów. Stwarza to możliwość uzyskanie pełnej niezależności od dostawcy energii elektrycznej oraz stale rosnących cen prądu - podsumowuje ekspert z BlueWatt.