Najwięcej, bo aż 26% przypadków uszkodzeń instalacji fotowoltaicznych wywołują przepięcia oraz wyładowania atmosferyczne. Instalacja elektryczna naszej małej elektroniczna fotowoltaicznej najmniej narażona jest na pożary (2%).

Oznacza to więc że nasza instalacja fotowoltaiczna powinna być prawidłowo zabezpieczona przed przepięciami w sieci elektrycznej oraz wyposażona w ochronę odgromową.

Ochrona przepięciowa jest niezbędna

Przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej musimy jeszcze zadbać o instalację elektryczną, której przewody wyróżniają się odpowiednim przekrojem oraz mniejszym oporem przepływu prądu.

W przypadku przestarzałej instalacji elektrycznej może dojść do sytuacji że nasza instalacja fotowoltaiczna nie będzie w ogóle działać lub będzie wykazywać ogromne straty energii.

W instalacji muszą się też znaleźć wymagane zabezpieczenia przepięciowe.

Ogromne znaczenie odgrywa też prowadzenie przewodów prądowych i wyrównawczych oraz ich łączenie.

Same inwertery (falowniki) oraz wszelkie tablice rozdzielcze i wyłączniki należy montować wyłącznie na niepalnych powierzchniach. Styki elektryczne nie mogą pozostawać luźne, w przeciwnym wypadku dojdzie do ich iskrzenia i wypalania, co może doprowadzić do wybuchu pożaru całej instalacji.

Dlatego też często przy montażu nowej instalacji fotowoltaicznej trzeba się liczyć z tym że cała instalacja elektryczna musi być zmodernizowana przez certyfikowanego elektryka. Lepiej doinwestować i uziemić taką instalacje fotowoltaiczną tak, aby rezystancja uziemienia wynosiła poniżej 10 omów.

Bez odpowiedniego uziemienia może dojść do uszkodzenia i zwarcia całej instalacji elektrycznej, a w najgorszym przypadku do pożaru całej instalacji. Warto zwrócić uwagę że koszt np. 110 m okablowania instalacji elektrycznej w hurcie wynosi ok. 60 zł za metr więc daje nam to już 6,6 tys. zł, zaś zamontowanie i modernizacja instalacji elektrycznej to dodatkowe koszty.

Pamiętajmy, że taka instalacja musi być odpowiednio odebrana zgodnie z prawem budowlanym. Nie warto więc szukać mało istotnych oszczędności na poziomie 2-3 tys. zł, gdyż będzie się to wiązać z koniecznością naprawy i doinwestowania takiej instalacji w przyszłości.

Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Sama zabudowa instalacji PV na domu to zbyt mało aby skutecznie chronić instalacje elektryczną oraz poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej od uderzeń pioruna. Jeżeli w budynku istnieje już instalacja odgromowa, to panele PV muszą się znaleźć w obrębie jej ochrony. Jest to szczególnie istotne przy zabudowie na dachu płaskim, a także dachu skośnym z pokryciem metalowym. 

Dlatego warto zainwestować w dodatkowe urządzenie piorunochronne, które składa się z zewnętrznego i wewnętrznego urządzenia odgromowego.

Zewnętrzne urządzenie piorunochronne wyposażone jest układ zwodów oraz przewody odprowadzające, które odprowadzają prąd piorunowy do ziemi bezpiecznymi ścieżkami, z dala od instalacji fotowoltaicznej.

W celu zapewnienia dodatkowej, wewnętrznej ochrony należy jeszcze zastosować  ograniczniki przepięć.

Warto podkreślić, że doświadczeni producenci fotowoltaiki posiadają rozwiązania dedykowane dla ściśle określonych warunków zastosowania.

Różnice polegają tutaj zarówno na rodzajach budynków, warunkach zabudowy, jak i wielkości instalacji PV. Końcowy efekt zależy też od rzetelności i staranności wykonania instalacji przez firmę montażową.