Koszty związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej do domu można obniżyć poprzez skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej lub programów umożliwiających uzyskanie dotacji.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zakończyli tego typu inwestycje mogą odliczyć koszty termomodernizacji budynku od podatku dochodowego i połączyć je z dotacjami z programów.

Jakie zmiany w programie Mój Prąd 3.0?

W ramach programu Mój Prąd 3.0 zaszła jedna najistotniejsza zmiana. Od 1 lipca br. można otrzymać dotację do 3 tys. zł (w poprzednich edycjach było to 5 tys. zł)dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kWp do 10 kWp. W tegorocznej edycji Mój Program 3.0  budżet pozwoli na dofinansowanie maksymalnie 187 tys. wnioskodawców.

Obniżona maksymalna kwota dotacji z 5 tys. zł do 3 tys. zł oraz brak możliwości uzyskania premii finansowych przez prosumentów na np. zakup magazynu energii czy ładowarek do samochodów elektrycznych spowodował, że program Mój Prąd oferuje jedną z najniższych kwot dofinansowania na fotowoltaikę.

Zaletą tego programu jest mniej formalności wymaganych do uzyskania dotacji na przydomową fotowoltaikę.

Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze?

Z kolei program Czyste Powietrze jest skierowany głównie do właścicieli domów, którzy chcą wymienić nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stał (starych nieefektywnych pieców i kotłów poniżej klasy 5).

W ramach programu Czyste Powietrze możliwe jest pozyskanie dodatkowo dotacji do 5 tys. zł na instalacje fotowoltaiczną przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła, która współpracuje z fotowoltaiką. 

Podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł w ramach Czyste Powietrze mogą otrzymać osoby, których dochód w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczył 100 tys. zł.

W przypadku podwyższonego poziomu, o dofinansowanie (do 37 tys. zł) mogą się starać osoby, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 •  w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę;
 • dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Kwoty dotacji do fotowoltaiki przy wymianie starego pieca/kotła na pompę ciepła w ramach Czyste Powietrze

Kwota kosztu/Rodzaje dofinansowań Czyste Powietrze Podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł (dla dochodu do 100 tys. zł) Podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł (tylko dla progów dochodowych do 1564 zł/miesiąc na osobę w gosp. wieloosobowym lub 2189 zł/miesiąc w gosp. jednoosobowym)
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 13500 zł (do 45% kosztów kwalifikowanych) do 18000 zł (do 60% kosztów kwalifikowanych)
Dodatkowo mikroinstalacja fotowoltaiczna do 5000 zł  (do 50% kosztów kwalifikowanych) do 5000 zł ( (do 50% kosztów kwalifikowanych)

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się w ramach Czyste Powietrze o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).

Ulgę termomodernizacyjną połączysz z dotacją o fotowoltaikę, ale..

Ulga Termomodernizacyjna  przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Oczywiście ulgę termomodernizacyjną można łączyć z 1 z dotacji na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd lub Czyste Powietrze, ale trzeb pamiętać, że kwotę uzyskanej dotacji musimy odliczyć od pozyskanej ulgi termomodernizacyjnej.

Porównanie dotacji/ulg przy inwestycji w fotowoltaikę w 2021 r.

Rodzaj programu/dotacji Mój Prąd 3.0 Czyste Powietrze Ulga termomodernizacyjna
Kryterium dochodowe brak

osoby z dochodem do 100 tys. zł

gosp. wieloosobowe z miesięcznym dochodem do 1564,04 zł 

gosp. jednoosobowe z miesięcznym dochodem do  2189 zł

brak
Maksymalna kwota dotacji/ulgi na fotowoltaikę do 3 tys. zł do 5 tys. zł do 53 tys. zł
Kto może skorzystać? właściciel instalacji fotowoltaicznej  właściciel/współwłaściciel domu, który chce wymienić nieefektywne źródło ciepła i dodatkowo inwestuje w fotowoltaikę małżonek współmałżonek podatnik, który przeprowadza termomodernizacje domu i inwestuje w fotowotowltaikę
Najważniejsze warunki
 1. do  3 tys. zł nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych 
 2. instalacje o mocy 2-10 kWp
 3. finansowane projekty zakończone i podłączone do OSD (przyłączenie do sieci i dokument potwierdzający wymianę licznika i przyłączenie do OSD)
 4. dofinansowanie na zakup nowej instalacji fotowoltaicznej nie starszej niż 24 miesiące
 5. Do uzyskania dotacji wystarczą faktury VAT na zakup i montaż instalacji
 6. Potwierdzenie wymiany licznika na dwukierunkowy i podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
 1. wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (kotły poniżej 5 klasy) na nowe źródła ciepła
 2.  dodatkowo do 5 tys. zł na fotowoltaikę przy równoczesnej wymianie starego źródła ciepła na pompę
 3. progi dochodowe uprawniające do  uzyskania dofinansowania determinują maksymalną kwotę dofinansowania
 1. przy rozliczaniu podatku można odliczyć od dochodu koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej do 53 tys. zł
 2. kwota odnosi się do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych na poszczególnych budynkach, których jest się właścicielem lub współwłaścicielem
 3. kwota na podatnika – żona mąż mają prawo do odliczenia 106 tys zł
 4. odliczenie od dochodu kwoty do 53 tys. zł obejmuje maksymalny okres 3 lat począwszy od końca roku, w którym inwestycja zaczęła być realizowana
 5. Aby skorzystać z ulgi trzeba wypełnić załącznik PiT/0, składany z innymi zeznaniami podatkowymi np. PiT-28, PIT036, PIT-37
 6. jeżeli nowy budynek to tylko po odbiorze można to można zastosować ulgę termomodernizacyjną 
Czy można łączyć z programem unijnym NIE NIE TAK