Rok 2020 był przełomowy pod względem sprzedaży pomp ciepła. Zostało sprzedanych 56,5 tyś. pomp ciepła do domu, przeznaczonych zarówno do ogrzewania jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Eksperci z Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła analizują, że rynek pomp ciepła wzrósł w 2020 roku o ponad 50 proc. w stosunku do 2019 r. Natomiast rynek pomp ciepła służących do centralnego ogrzewania wzrósł aż o około 77 proc. Wzrost zainteresowania tym sprzętem jest ogromny.

Jak działa pompa ciepła?

Pompy ciepła działają na podobnej zasadzie jak klimatyzatory, tylko odwrotnie. Pobierają ciepło z otoczenia (powietrza, gruntu lub wody) przekazując je potem do budynku. 

Przekazanie następuję dzięki wymiennikom ciepła (parownik i skraplacz) i pracy czynnika roboczego, który ogrzewany powietrzem zmienia swój stan z ciekłego na gazowy i następnie zmieniając stan z gazowego na ciekły oddaje ciepło do budynku przekazując je do systemu centralnego ogrzewania. To nie magia, lecz fizyka.

Działanie pompy ciepła można porównać też do zasady odwróconego działania lodówki. Podczas, gdy lodówka usuwa ciepło z wnętrza i przekazuje je na zewnątrz, pompa ciepła odbiera ciepło z zewnątrz i przekazuje tą energię cieplną do domu. Jest to jedna z zasad fizycznych, tak zwany efekt Joule’a-Thomsona.

Pompa ciepła nie wykorzystuje podczas działania procesu spalania, a więc nie generuje spalin, popiołu, kurzu i innych efektów ubocznych. Pompy ciepła w pełni wykorzystują energię zgromadzoną w środowisku naturalnym: wodę, grunt i powietrze.

Sprawdź preferencyjne warunki finansowania dla rolników!

Od czego zależy cena zakupu pomp ciepła z montażem?

Koszt pomp ciepła zależy od wielu czynników. Pompa ciepła to cały system (nie tylko jednostka stojąca na zewnątrz, ale też jednostka sterująca montowana w maszynowni, zawór trójdrożny, zasobnik do ciepłej wody użytkowej dedykowany do pracy z pompą ciepła, zasobnik buforowy). Poza tym rodzaj pompy ciepła ma też ogromne znaczenie na cenę.

Cena kompletnej instalacji gruntowej pompy ciepła jest znacznie wyższa w porównaniu z pompami powietrznymi nawet o 15 do 20 tys. zł. Należy jednak wziąć po uwagę to że prawidłowo dobrana i zanotowana gruntowa pompa ciepła może pracować  ok.50 lat, więc po wyeksploatowaniu się samej pompy ciepła nie ponosimy ponownie kosztu odwiertów.

Decydując się na zakup pompy ciepła należy pamiętać również o tym, że wielokrotnie szczególnie w przypadku budynków ogrzewanych „kopciuchem”, inwestycja wiąże się ze znaczącą modernizacją kotłowni a niejednokrotnie również systemu CO. 

Niejednokrotnie również życzeniem inwestora jest połączenie pompy ciepła z już funkcjonującym na obiekcie źródłem ciepła czy też system solarnym. Są to dodatkowe koszty, o których nie dowiemy się z oferty zamieszczonej na stronach internetowych.

Dlatego też bardzo trudno, bez wizyty na obiekcie audytora, który zweryfikuje stan faktyczny i dokładnego przeanalizowania konkretnej inwestycji, podać konkretny koszt jej wykonania.

Ze względu na mnogość rozwiązań ceny instalacji pomp ciepła są bardzo zróżnicowane. Oczywiście instalacje wykonywane w nowych domach będą wiązały się z niższym kosztem kompleksowej inwestycji. W przypadku domów termomodernizowanych te koszty są wyższe.

To ile kosztuje ta pompa ciepła z montażem?

Podsumowując, cena pompy ciepła zależy od:

  • typu pompy (powietrzna czy gruntowa);
  • mocy pompy (im większa tym droższa);
  • kompletności zestawu, na który się decydujemy;
  • powierzchni użytkowej domu;
  • zakresu prac związanych z modernizacją i oczekiwaniami inwestora.

- W Internecie możemy znaleźć oferty zakupu pomp ciepła zaczynające się od 10 tys. zł. Należy pamiętać jednak o tym, że nie jest to cena za kompletny system, a jedynie jego część. Kompleksowe wykonanie pompy ciepła typu powietrze-woda wraz z niezbędną modernizacją kotłowni to w przeważającej ilości ofert koszt rzędu 40-60 tys. zł (w zależności od mocy urządzenia). W przypadku budynków nowych ten koszt powinien być niższy - podkreśla Anna Kotarska, ekspert ds. pomp ciepła, E.ON Foton. 

Pamiętajmy że dodatkowo trzeba doliczyć do zakupu powietrznej pompy ciepła zbiorniki na wodę; naczynia przeponowe z grupą bezpieczeństwa; bezprzewodowe sterowanie strefami grzewczymi.

Elementy hydrauliczne i koszt elementów niezbędnych do montażu oraz sam montaż wszystkich elementów instalacji grzewczej opartej o pompę ciepła co może wynosić nawet ok. 8 tys. zł.

W przypadku zakupu i montażu gruntowych pompach ciepła musimy doliczyć do standardowego zakupu pompy gruntowej wraz z montażem dodatkowe 13-20 tys. zł (i więcej) związane z koniecznością wykonania odwiertów. 

Czyli ceny gruntowych pomp ciepła zaczynają się od 50-80 tys. wzwyż. I tutaj trzeba też liczyć się ze zróżnicowaniem kosztów jeżeli chcemy dokupić dodatkowe zbiorniki na podgrzewaną wodę itd. Sam koszt montażu wraz z zakupem dodatkowych elementów montaż wynosi od 5,5 do ponad 7,5 tys. zł wzwyż.

Cena uzależniona jest więc  od rodzaju zakupywanej pompy ciepła i jej mocy, regionu gdzie przeprowadzany jest montaż itd. 

Nic dziwnego że większość inwestorów będzie poszukiwać dotacji na zakup pompy ciepła.

Jakie dotacje na zakup i montaż pompy ciepła w 2022 r.?

Osoby zainteresowane zakupem i instalacją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii mogą ubiegać się o różne dotacje finansowe w programach rządowych.

Dla przykładu program Czyste Powietrze dedykowany dla domów termomodernizowanych oferuje beneficjentom nawet do 27 tys. zł dofinansowania w ramach wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła takie jak pompy ciepła.

Wsparcie finansowe dotyczy również przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dodatkowo poniesione koszty można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Z myślą o Inwestorach zainteresowanych zakupem pompy ciepła na potrzeby nowego domu przygotowywany jest program Moje Ciepło w ramach, którego zapowiedziana jest dotacja na poziomie 7 tys. zł w przypadku powietrznych pomp ciepła i 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła. 

Jednak należy pamiętać że w przypadku programu Moje Ciepło są wprowadzone restrykcje i wymagania co do charakterystyki energetycznej budynku o czym dowiecie się z poniższego artykułu.