Do redakcji Farmera zgłosił się rolnik, który chce zainwestować w instalację fotowoltaiczną, która będzie zamontowana na gruncie.

Nasz czytelnik chce maksymalnie wykorzystać przestrzeń działki, więc zwrócił się do nas z pytaniem: Jak blisko granicy działki mogą być posadowione moduły fotowoltaiczne? W szczególności, jeśli działka graniczy z sąsiednią działką?

Na te pytania odpowiadają eksperci z branży fotowoltaicznej.

Brak bezpośrednich regulacji określających odległość, ale...

Jak podkreśla Bartosz Bąbrych, prezes firmy N Energia na próżno szukać przepisów prawnych regulujących odległość instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie.

- Minimalna odległość gruntowej instalacji fotowoltaicznej od granicy działki nie jest wprost regulowana przepisami prawa. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które najczęściej jest stosowane w podobnych przypadkach, nie reguluje usytuowania takich konstrukcji, jak instalacja fotowoltaiczna - zauważa Bartosz Bąbrych, prezes firmy N Energia.

Jednak, jak podkreśla Prezes firmy N Energia warto zajrzeć do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) w gminie i pamiętać o prawie sąsiedzkim.

- Niemniej odległość instalacji od granicy działki może być określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Należy pamiętać również o tzw. prawie sąsiedzkim, czyli zapisach kodeksu cywilnego, które nakazują korzystania z własnej nieruchomości zgodnie z zasadami współżycia społecznego, a także powstrzymywania się od działań, które zakłócałyby ponad przeciętną miarę korzystanie z nieruchomości sąsiednich - podkreśla Bartosz Bąbrych, prezes firmy N Energia.

Podobną opinię zaprezentował Łukasz Ozorowski, wicedyrektor działu realizacji Columbus Energy. Z tym, że w firmie Columbus Energy obowiązuje zasada przy stawianiu instalacji fotowoltaicznej na gruncie że może ona być położona minimalnie 4 metry od granicy działki. Ma to ochronić inwestora przed potencjalnymi roszczeniami lub protestami sąsiednich właścicieli działek, mogących zahamować realizację inwestycji.

- W polskim prawodawstwie nie ma przepisów, które regulowałyby minimalną odległość przydomowej instalacji fotowoltaicznej na gruncie od granicy działki. - podkreśla Łukasz Ozorowski, wicedyrektor działu realizacji Columbus Energy. - W Columbus Energy kierujemy się dobrymi praktykami związanymi z budową domu i projektując nasze instalacje gruntowe, wszędzie tam gdzie to możliwe, staramy się zachować odległość minimum 4 metry od granicy działki - dodaje ekspert Columbus Energy.

Przy montażu instalacji fotowoltaicznej, położonej na gruncie warto też wrócić uwagę na inne praktyczne aspekty wpływające na jej efektywną pracę.

Problem z zacieniem instalacji fotowoltaicznej

O ile na własnej działce można poradzić sobie z problemem zacienienia instalacji fotowoltaicznej położonej na gruncie, to w przypadku sąsiadującej działki (której nie jesteśmy właścicielem) sytuacja może się bardzo skomplikować

- Warto też rozważyć kwestie praktyczne, w tym ewentualne zacienienie instalacji przez zabudowania lub drzewa, które istnieją lub mogą powstać na sąsiednich działkach. Koszty przeniesienia instalacji lub ewentualnych sporów sądowych w takich przypadkach mogą istotnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w fotowoltaikę - podsumowuje Bartosz Bąbrych, prezes firmy N Energia.

Warto więc wziąć pod uwagę, że jeżeli posadowimy instalację fotowoltaiczną blisko granicy drugiej działki, nieprzychylny naszej inwestycji sąsiad ma prawo np. posadzić drzewa na terenie swojej tak, że mogą one skutecznie zacienić gruntowe panele fotowoltaiczne.