Warto mieć na uwadze, że koszt inwestycyjny małej biogazowni o mocy 500 kW może sięgnąć nawet ponad 13 mln zł. Najmniejszą opłacalną biogazownią rolniczą wydaje się być biogazownia o mocy ok. 200 kW, powinna się ona zamknąć w kwocie ok. 4,5-6 mln zł netto. 

Oferta Credit Agricole dla rolników

- Jeżeli chodzi o moc to najczęściej sprawdza się biogazownia rolnicza o mocy 499 kWe. Dzieje się tak, gdyż poniżej 500 kW mocy elektrycznej biogazowni nie jest wymagana Decyzja Środowiskowa, której uzyskanie zajmuje dużo czasu. Cena biogazowni zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i równomierność dopływu substratu, infrastruktura otaczająca itp. Ciężko w związku z tym jednoznacznie określić CAPEX instalacji o mocy 500 kW, jednak w zależności od układu technologicznego  kwota ta w większości przypadków powinna zawierać się w przedziale 8-13 mln zł.  Należy jednak wziąć pod uwagę rozwój wydarzeń w ostatnich tygodniach za naszą wschodnią granicą – wzrasta niepewność rynkowa w zakresie cen i terminów dostaw - podsumowuje Aleksander Balcer, wiceprezes zarządu Uniserv.