O odpowiedź na pytanie, jakie warunki musi spełnić gospodarstwo rolne, aby otrzymać zgodę na finansowanie w formie leasingu na instalacje fotowoltaiczne poprosiliśmy naszego eksperta, Marcina Sobańskiego zarządzającego działem finansowania klienta biznesowego w firmie Foton Technik.

Kto może ubiegać się o leasing na fotowoltaikę w gospodarstwie?

Ekspert Foton Technik wskazuje, iż o finansowanie mogą się ubiegać wszystkie gospodarstwa rolne, które prowadzą swoją działalność od minimum dwóch lat.

Co ważniejsze o leasing lub pożyczkę mogą ubiegać się wszyscy rolnicy bez względu na formę przyjętych rozliczeń podatkowych zarówno tych dotyczących podatku dochodowego oraz tego czy gospodarstwo jest płatnikiem podatku VAT, czy nim nie jest.

Jak wskazuje nasz ekspert, czynniki podatkowe określają jedynie czy należy skorzystać z leasingu operacyjnego czy pożyczki i jaką strukturę finansowania należy przyjąć, aby gospodarstwo osiągnęło optymalne korzyści z inwestycji w fotowoltaikę.

Istotnym elementem w całym procesie przyznania finansowania jest wykazanie przez rolnika zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Niezbędne dokumenty do uzyskania finansowania z leasingu

Jeśli chodzi o gospodarstwa rolne, warunkiem uzyskania finansowania jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • wniosku o przyznanie finansowania leasingiem/pożyczką na którym zostaną określone informacje dotyczące prowadzonego gospodarstwa;
  • nakazu płatniczego podatku rolnego lub zaświadczenie z KRUS;
  • decyzji w sprawie dopłat bezpośrednich;
  • polisy OC gospodarstwa (budynków);
  • ostatniej faktury za energię elektryczną;
  • 3 faktury sprzedażowe tego co jest przedmiotem uprawy/hodowli w gospodarstwie rolnym.

Jak podkreśla ekspert Foton Technik, dopiero po analizie informacji zawartych w powyższych dokumentach, rolnik może uzyskać zgodę, a następnie podpisać umowę o finansowanie instalacji fotowoltaicznej i skorzystać leasingu lub pożyczki w firmie Foton Technik.