• Dzięki rządowym dopłatom w wysokości 3 mld zł , odbiorcy indywidualni będą mogli kupić węgiel opałowy w cenie 996,6 zł/t, ale z limitem do 3 ton na gospodarstwo domowe.
  • Systemem rekompensat objęty będzie  węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Warunkiem skorzystania z tanich 3 ton węgla opałowego w gwarantowanej cenie jest wcześniejsze złożenie deklaracji CEEB i przedstawienie potwierdzenia CEEB przy zakupie.
  • Dowiedz się co to jest CEEB i do kiedy  musisz złożyć deklarację CEEB.

Rządzący dzięki nowej ustawie o gwarantowanych cena węgla chcą przeforsować i ustabilizować cenę węgla opałowego na rynku poprzez:

  • gwarantowaną cenę węgla dla gospodarstw domowych na poziomie 996,60 zł;
  • utworzenie sieci autoryzowanych dystrybutorów PGG;
  • wprowadzenie rekompensat dla sprzedawców, którzy włączą się w rządowy program.

- Dzisiaj na Radzie Ministrów została przyjęta ustawa, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku. Zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które do Polski ten węgiel importują. Cena gwarantowana na dzisiaj to 996 zł 60 gr – powiedziała we wtorek, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Embargo na rosyjski węgiel podbija ceny

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała konieczność wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel. W tej sytuacji niektórzy pośrednicy podnieśli ceny węgla nawet trzykrotnie, mimo że w Polskiej Grupie Węglowej tona opału kosztowała 900-1000 zł.

Rząd wypracował rozwiązania, które mają zwiększyć podaż węgla na rynku, co w efekcie ma spowodować obniżenie jego ceny. Wprowadzone rozwiązania mają ustabilizować ceny węgla, tak by były akceptowalne do odbiorców indywidualnych. Jednocześnie zabezpieczane są dostawy węgla do Polski.

Rząd przeznaczy 3 mld zł na dopłaty do węgla opałowego 

Sprzedawcy i dystrybutorzy, którzy wezmą udział w rządowym programie rekompensat, zostaną wpisani do specjalnego rejestru. Sprzedawcy biorący udział w programie rządowym będą musieli zagwarantować, że oferowany węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Jednocześnie wprowadzony będzie limit 3 ton węgla w gwarantowanej cenie na każde gospodarstwo domowe.

Rekompensaty będą wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń SA dla sprzedawców i dystrybutorów węgla. Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego wyniesie 750 zł brutto. 

- Przypominamy również o możliwości składania wniosku o dodatek osłonowy w ramach którego gospodarstwa domowe, używające węgla do opalania, mogą uzyskać wsparcie w maksymalnej kwocie do ponad 1400 zł - powiedziała minister Anna Moskwa.

Bez deklaracji CEEB nie kupisz 3 ton taniego węgla opałowego

Jednym z podstawowych warunków, jakie będą musieli spełnić właściciele gospodarstw domowych, aby kupić tani węgiel lub ekogrozsku to udokumentowanie wykorzystywanego przez gospodarstwo domowe źródła ogrzewania zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ewidencja, w której gromadzone są kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem tej ewidencji jest poprawa jakości powietrza,  walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”. 

W ewidencji znajdą się informacje dotyczące naszych domów, lokali usługowych i budynków publicznych. W sumie zgromadzone informacje będą dotyczyły ok. 5-6 mln budynków. Dzięki temu powstanie „mapa” emisyjności budynków na terenie całego kraju.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację CEEB?

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Warto o tym pamiętać, że za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny do 5 tys. zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową..