• W związku ze wzrostem cen energii oraz materiałów opałowych Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wprowadził  do stosowania wytyczne kierunkowe, których celem jest wspomaganie odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych) w możliwościach nabywania surowca drzewnego do celów opałowych.
  • Zgodnie z decyzją nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych drewno przemysłowe najniżej jakości, w pierwszej kolejności może zostać kupione przez lokalnych mieszkańców wsi i miasteczek i przeznaczone na opał.
  • Zgodnie z decyzją nr 42 DG Lasów Państwowych to, kierownicy jednostek organizacyjnych PGL LP dokonają oceny zapotrzebowania społeczności lokalnych na drewno opałowe.

Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wytycznych kierunkowych wspierających możliwości nabywania przez konsumentów - odbiorców indywidualnych, surowca drzewnego do celów opałowych została przyjęta 26 maja 2022 r.

Jej wprowadzenie stanowi reakcję na wzrost cen energii oraz materiałów opałowych. Resort klimatu i środowiska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność drewna opałowego dla gospodarstw domowych.

Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców terenów wiejskich, małych miasteczek, których gospodarstwa domowe nie są włączone do gminnych lub miejskich systemów ciepłowniczych.

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

W praktyce postanowienia Decyzji oznaczają, że drewno najniżej jakości, w pierwszej kolejności może zostać kupione przez lokalnych mieszkańców. W ten sposób Lasy Państwowe starają się przeciwdziałać trendom inflacyjnym i rosnącym cenom energii.

- Cały czas obowiązuje, za zgodą leśniczego, możliwość zbierania gałęzi na opał. W tym roku po rozpoczęciu wojny w Ukrainie i zawirowaniu na rynku energii wzrosły zapytania do nadleśnictw o wskazanie terenu i zgodę na pozyskiwanie drewna opałowego w lokalnych lasach.  Priorytetowo należało zadbać by pierwszeństwo samopozyskiwania drewna miały społeczności lokalne  – powiedział wiceminister klimatu i środowiska, Edward Siarka.

Lasy Państwowe zwiększą  wycinkę drewna do sprzedaży detalicznej?

Zgodnie z decyzją nr 42 Dyrektora Generalnego LP, ilość drewna w puli detalicznej w ramach oferty sprzedaży na rok 2022 może zostać zwiększona o drewno średniowymiarowe pochodzące z puli technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie puli detalicznej o przesunięte masy surowca.

Co ciekawe drewno LP rekomendują aby zwiększyć ilość drewno opałowego kosztem drewna użytkowego.

Jak czytamy w decyzji nr 42 Dyrektora Generalnego LP:

"Ilość drewna w puli detalicznej w ramach oferty sprzedaży drewna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2023 r. nie powinna być niższa niż wielkość określona w puli detalicznej w załączniku nr 6 do Decyzji nr 104 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowych na lata 2022-2023."

W ramach realizacji procedury sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej, (o której mowa w § 3 ust. 1 lit. f) Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe pierwszeństwo zakupów zostaje zastrzeżone dla konsumentów.

Zastosowanie przemysłowe drewna opałowego, o którym mowa w ww. Decyzji, ze względu na jego niską jakość, jest mocno ograniczone.

Należy przy tym podkreślić, że drewno w lasach zarządzanych przez PGL LP, nigdy nie było pozyskiwane w celu spalenia – jako surowiec opałowy wykorzystywane jest drewno najniższej jakości, obarczone wieloma wadami, głównie z wierzchołkowych części drzew.

Kto będzie decydował o zwiększeniu dostępu drewna opałowego z LP? 

Zgodnie  z decyzją nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych to, kierownicy jednostek organizacyjnych PGL LP dokonają oceny zapotrzebowania społeczności lokalnych przeznaczając wybrane fragmenty lasu po zabiegach gospodarczych do pozyskiwania drewna na zasadach samowyrobu. Ocena ta może być wspierana wiedzą pozyskiwaną w ramach współpracy z Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Jakie drewno z LP będzie przeznaczone do sprzedaży detalicznej na opał?

Do sprzedaży na cele opałowe winno być przeznaczane drewno znajdujące się najniżej w hierarchii jakościowo-wymiarowej, zgodnie z klasyfikacją jakościowo-wymiarową (KJW) obowiązującą w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej PGL LP).

Zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzystania surowca drzewnego drewno to klasyfikowane jest do sortymentów średniowymiarowych oznaczonych symbolami S4 i S2AP oraz drewna małowymiarowego.