Do naszej redakcji zgłaszają się rolnicy z zapytaniem, czy mogą skorzystać z dofinansowania Mój Prąd przy inwestycji w instalacji fotowoltaicznej. Podkreślają, że chcą tak wyprodukowana energię elektryczną wykorzystać do zasilenia mediów domowych a nadwyżki dodatkowo do prowadzenia działalności rolniczej. 

Mają obawy, że wykorzystywanie instalacji OZE zarówno do domowego użytku jak i do produkcji rolnej zdyskwalifikuje ich przy ubieganiu się o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości zapytaliśmy ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na jakich zasadach rolnik może skorzystać z dofinansowania Mój Prąd i produkować prąd z fotowoltaiki do produkcji rolnej?

Jak skorzystać z Mój Prąd i nie stracić dofinansowania?

Okazuje się, że rolnicy inwestujący w jedną instalację fotowowoltaiczną mogą skorzystać z dofinansowania Mój Prąd i przeznaczyć tak wytworzoną energię elektryczną zarówno do zasilenia mediów domowych, jak i do produkcji rolnej. 

- Uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcą/Beneficjentem programu jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Zatem jeśli podłączenie do sieci OSD nastąpi na gospodarstwo rolne, a nie na osobę fizyczną, to nie można się ubiegać o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”.  - podkreśla Rzecznik NFOŚiGW i dodaje:

Jeśli wykona dwie oddzielne instalacje (oddzielne liczniki), to – oczywiście po spełnieniu kryteriów nowej edycji programu – będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie w programie.

Zatem, aby wykorzystywać 1 instalację fotowoltaiczną do produkcji rolnej oraz do zasilenia mediów i skorzystać z dofinansowania Mój Prąd niezbędne jest zamontowanie 2 oddzielnych liczników.

Jeden licznik do monitorowania prądu wykorzystywanego na produkcję rolną, drugi do zliczania energii wykorzystywanej do celów gospodarstwa domowego. Oczywiście oznacza to też większe koszty związane z instalacją 2 odrębnych liczników.