Wykorzystanie energii wiatrowej to kolejny (po fotowoltaice) sposób na poprawę bilansu energetycznego w gospodarstwie rolnym. Jednak, aby ten bilans był dodatni, w pierwszej kolejności należy dokonać analizy, jakie warunki wietrzne panują w danej lokalizacji oraz jakie jest ukształtowanie terenu. Ma to ogromny wpływ na ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu roku w gospodarstwie rolnym.

Liczy się lokalizacja

Jak zauważa Hubert Herbuś, manager ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt przed rozpoczęciem montażu mikroinstalacji wiatrowej, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na warunki wietrzne w danej lokalizacji, zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie oraz parametrów technicznych turbiny.

- Najlepsze warunki atmosferyczne do wykorzystania turbiny wiatrowej w celach energetycznych występują na pobrzeżach Bałtyku, pojezierzu pomorskim, pojezierzu mazurskim oraz nizinie wielkopolskiej oraz mazowieckiej - podkreśla Hubert Herbuś, manager ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt. 

W Polsce przeważa wiatr zachodni. Warto więc zwrócić uwagę czy w miejscu, gdzie stanie nasza mikroinstalacja wiatrowa, nie znajdują się przeszkody blokujące lub obniżające prędkość wiatru. 

W takiej sytuacji niezbędna jest dokładna analiza topografii terenu oraz określenie kierunku wiatru tak, aby w miejscu gdzie zlokalizowana będzie siłownia  nie znalazły się obiekty ograniczające przepływu wiatru. A ile szacunkowo produkuje prądu taka turbina wiatrowa w gospodarstwie rolnym? 

Ile prądu jest w stanie wyprodukować wiatrak?

Jak podkreśla ekspert z firmy BlueWatt, turbina BestWatt o mocy zainstalowanej wynoszącej 15 kW jest w stanie szacunkowo wyprodukować nawet ponad 30 tys. kWh w ciągu jednego roku. Jednak jak dodaje nasze ekspert, ilość wyprodukowanej energii elektrycznej jest uzależniona od lokalizacji instalacji wiatrowej, co ma także niebagatelny wpływ na dobór mocy turbiny wiatrowej.

- Moc turbiny należy dobrać na podstawie warunków występujących w danej lokalizacji, zapotrzebowania na energię w gospodarstwie oraz parametrów technicznych turbiny - zauważa Hubert Herbuś, manager ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt. - Jednymi z najważniejszych parametrów turbin wiatrowych jest startowa prędkość wiatru oraz prędkość wiatru, przy której turbina osiąga moc nominalną. Dla turbiny wiatrowej BestWatt o mocy 15 kW jest to odpowiednio 2,5 oraz 11 m/s - dodaje ekspert.

Pamiętajmy też, że zgodnie z ustawą o OŹE, m.in. rolnicy mogą  przez okres 15 lat korzystać z tzw. system opustów, dzięki czemu sieci elektroenergetyczne pełnią rolę swoistego magazynu energii w naszej małej elektrowni wiatrowej.

Niewykorzystaną energię elektryczną możemy oddać do sieci, by w przeciągu roku, aby  móc odebrać "za darmo" 80 % lub 70% wyprowadzonej energii, w zależności od mocy instalacji. A tak naprawdę koszt magazynowania energii elektryczne wynosi 30% lub 20% oddanej do sieci energii (w zależności od zainstalowanej mocy naszej mikroelekrowni wiatrowej).

- Nie jest więc opłacalne przewymiarowanie instalacji w stosunku do zapotrzebowania na energię, ponieważ wedle obowiązującego prawa nie możemy sprzedać nadwyżki wyprodukowanej energii. Aby dobrać odpowiednią turbinę wiatrową należy przeprowadzić symulacje jej pracy w oparciu o dane meteorologiczne oraz parametry techniczne turbiny wiatrowej - podsumowuje Hubert Herbuś, manager ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt.