Do głównych zalet powietrznych pomp ciepła należy łatwy montaż instalacji, który nie wymaga przeprowadzenia zaawansowanych i kosztownych prac ziemnych, jak w przypadku pomp gruntowych.

Rosnąca popularność pomp typu powietrze/woda wynika również z tego, że montuje się je znacznie szybciej niż urządzenia pobierające ciepło z gruntu lub wody, a miejsce niezbędne do ich zainstalowania ograniczono do minimum.

Moduł zewnętrzny pobierający ciepło z otoczenia może być zainstalowany wszędzie, niezależnie od ukształtowania terenu. Nie bez znaczenia jest także koszt instalacji, znacząco niższy od pozostałych typów pomp.

Jak pracuje powietrzna pompa ciepła w ujemnych temperaturach? 

Decydując się na powietrzną pompę ciepła należy wziąć pod uwagę rozkład temperatur powietrza w ciągu roku – w sezonie grzewczym jest ona zdecydowanie niższa niż latem, w związku z tym również sprawność pompy w tym okresie spada. Mimo to, nowoczesne konstrukcje urządzeń tego rodzaju mogą pracować nawet, gdy temperatury zewnętrzne sięgają -20ºC.

Niestety wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz moc pompy ciepła obniża się, więc w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych pracując samodzielnie nie zapewnia ona pełnej kompensacji strat ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych.

Efekt ten jest charakterystyczny dla wszystkich pomp ciepła typu powietrze/woda. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wsparcia elektrycznego w postaci: wmontowanej grzałki (można też wykorzystać energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych) lub hydraulicznego za pomocą kotła.

W takim systemie pompa ciepła pracuje wówczas, gdy koszty jej eksploatacji są niższe od dodatkowego źródła ciepła, z kolei w przypadku dużych mrozów uruchamia się alternatywne źródło.

Stan ocieplenia twojego domu ma wpływ na pracę pompy ciepła

Na prawidłowy dobór mocy pompy ciepła, ma też stan termoizolacji domu. Im gorzej docieplony dom, tym więcej mocy będzie potrzebowała pompa ciepła aby ogrzać domowe pomieszczenia. Nie pozostaje to bez wpływu na koszty inwestycji w taką pompę.

- Sam dom jako budynek, w którym ma być zainstalowana pompa ciepła, np. typu powietrze-woda, powinien spełniać wymogi i standardy budownictwa energooszczędnego - zauważa Piotr Miklasz, menedżer działu Pomp Ciepła w Hewalex i dodaje: Zanim w swoim budynku wymienimy obecne źródło grzewcze na nowoczesną i ekologiczną pompę ciepła, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić jego termomodernizację poprzez ocieplenie.

W ramach termomodernizacji domu warto zadbać o:

  • ocieplenie przegród zewnętrznych poprzez położenie warstwy izolującej, która ma za zadanie ograniczenie zbytniego wychłodzenia budynku,
  • ocieplenie dachu pozwoli na kolejne ograniczenie strat ciepła z budynku,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych - przy modernizacji tych elementów także należy zwrócić uwagę na ich dobrą izolacyjność.

- Ocieplenie budynku pozwoli na zmniejszenie jego potrzeb energetycznych, w związku z czym możemy zastosować urządzenie grzewcze o mniejszej mocy i bardziej ekonomiczne - podkreśla Piotr Miklasz z firmy Hewalex.

Na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Aby mieć pewność, że pompa będzie najlepiej spełniała swoje zadanie, istotny jest jej dobór do powierzchni domu oraz związana z tym sprawność i moc urządzenia.

Jednym z najważniejszych parametrów decydujących o sprawnej pracy pompy ciepła powietrza jest jej moc. Przy doborze mocy pompy powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na powierzchnie użytkową domu, ale też jak jest on docieplony.

Moc naszej pompy ciepła powinna więc uwzględniać parametry cieplne domu oraz ilości zużywanej ciepłej wody. Jeżeli nasz dom ma małą powierzchnię, dobrą termoizolację i mieszkają w nim maksymalnie 3 osoby to w tych warunkach sprawdzi się pompa ciepła o mocy grzewczej 3,6-5,3 kW. Jednak do ogrzewania powietrza i wody większych domów trzeba sięgnąć po pompę o mocy 8-10 kW, a w budynkach wielorodzinnych sprawdzą się urządzenia o mocy 11 kW.

 Jeśli chodzi o samo urządzenie jako pompę ciepła, należy więc zwrócić uwagę na główne parametry techniczne takie jak wydajność grzewczą w danej temperaturze zewnętrznej, współczynnik COP, mówiący nam ile pompa ciepła dostarczy mocy grzewczej w stosunku do ilości zużytej energii elektrycznej, maksymalną temperaturę zasilania instalacji grzewczej oraz emisję hałasu urządzenia.

- Są to istotne parametry, które pokażą nam czy pompa ciepła jest adekwatna do naszych wymagań oraz jest przyjazna dla naszego komfortu. 
Dla całego systemu grzewczego istotne są parametry pracy pompy tj. jaka będzie temperatura zasilania wody grzewczej - podkreśla Piotr Miklasz, menedżer działu Pomp Ciepła w Hewalex.

Dla zastosowania pompy ciepła preferowane są systemy grzewcze oparte na instalacjach niskotemperaturowych jak ogrzewanie podłogowe. Wtedy dobrze dobrana pompa ciepła jest najbardziej wydajna.

- Bardzo istotnym jest też określenie punktu biwalentnego pompy ciepła. Znając zapotrzebowanie na ciepło budynku i charakterystykę mocy grzewczej pompy ciepła można wyznaczyć tzw. punkt biwalencyjny, który jest graniczną temperaturą, do której pompa ciepła powietrzna pracuje samodzielnie - podkreśla Piotr Miklasz, ekspert Hewalex. - Poniżej temperatury tego punktu uruchamia się dodatkowe źródło ciepła np. w postaci grzałki elektrycznej. W zależności od regionu Polski punkt ten waha się między -5°C, a -13°C. Naszym klientom polecamy skorzystanie z formularzy doborowych, np. na stronie firmy Hewalex, w których po wpisaniu kilku danych technicznych budynku i wymagań użytkowników, jest generowany raport z optymalnym doborem pompy ciepła.