Program AgroEnergia powstał z myślą o wsparciu inwestycji rolniczych m.in. w odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompy ciepła, instalacje wiatrowe, biogazownie, małe elektrownie wodne), dzięki którym ograniczymy negatywny wpływ działalności rolniczej na środowisko. 

Nabór AgroEnergia 2021 został podzielony na 2 części

W pierwszej części naboru mają być dotowane instalacje fotowoltaiczne, jak i elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. Ponadto, z AgroEnergia 2021 będą też dotowane magazyny energii.

Druga część naboru będzie dotyczyła dotacji biogazowni i małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW. Dodatkowo Rzecznik NFOŚiGW potwierdził, że dofinansowaniu będą podlegać również towarzyszące magazyny energii.

– Zmiana programu uzyskała już pozytywną opinię MKiŚ i oczekuje na zatwierdzenie kryteriów wyboru przedsięwzięć przez Radę Nadzorczą NFÓŚiGW. Budżet całego programu (nabory 1 i 2) to 200 mln zł – informował nas Rzecznik NFOŚiGW.

Kiedy rozpocznie się nabór AgroEnergia 2021?

Mamy już koniec czerwca, a I część naboru AgroEnergia 2021 r. nadal się nie rozpoczęła. Zapytaliśmy Rzecznika NFOŚiGW - czy już prace nad zasadami przydzielania dotacji w ramach AgroEnergia są zakończone?

Otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:

- Prace nad programem są jeszcze w toku, jak tylko dokumentacja zostanie przygotowana i formalnie zaakceptowana będziemy o tym informować - zapewniał naszą redakcję Rzecznika NFOŚiGW.

Jednocześnie strona z Informacjami NFOŚiGW o naborach wniosków w roku 2021 została zaktualizowana 30.06.2021.

Wedle informacji zawartych na stronie NFOŚiGW nabór 2 części programu AgroEnergia 2021 (dotacje do biogazowni i małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW) został przesunięty na 20 lipca 2021 r. 

Będziemy Was informować na bieżąco o zmianach w programie AgroEnergia 2021.