• Państwa członkowskie będą musiały zaplanować stopniowe wycofanie ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 roku.
  • Według nowej dyrektywy EPBD od 2028 r. będą zeroemisyjne wszystkie nowe budynki. Natomiast od 2026 r. zeroemisyjne mają stać się budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne.
  • Od 2028 r. wszystkie nowo wybudowane budynki mają być wyposażone w technologie energii słonecznej, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.
  • Budynki mieszkalne poddawane gruntownemu remontowi do 2032 r. także będą musiały być zeroemisyjne..

Sprawozdanie Parlamentu zawiera wymóg, aby wszystkie nowe budynki w UE były bezemisyjne od 2028 roku (w 2026 r. budynki publiczne).

Co ważniejsze państwa członkowskie będą musiały zaplanować stopniowe wycofanie ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu w niektórych krajach UE do 2040 roku. Nowa dyrektywa zakazuje dotacji do kotłów na paliwa kopalne od początku 2024 roku.

- Dzisiejszy dzień to ogromny krok w kierunku dekarbonizacji budynków – skomentowała Jozefien Vanbecelaere, szef działu spraw UE w Europejskim Stowarzyszeniu Pomp Ciepła. 0 Rządy krajowe mogą teraz sprawić, że będą one zdrowsze, bardziej przystępne i sprzyjające włączeniu społecznemu dla wszystkich.

Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła:

Bardzo ważną kwestią jest poparcie posłów Parlamentu dla ustanowienia ścieżki rozwoju wraz z celami liczbowymi dla ich wkładów we wdrażaniu energii słonecznej i pomp ciepła w budynkach w krajowych planach renowacji budynków. Powinno mieć to kluczowe znaczenie w rozwoju energetyki prosumenckiej w Europie.

Według nowej dyrektywy EPBD od 2028 r. będą zeroemisyjne wszystkie nowe budynki. Natomiast od 2026 r. zeroemisyjne mają stać się budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne. Od 2028 r. wszystkie nowo wybudowane budynki mają być wyposażone w technologie energii słonecznej, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym. Budynki mieszkalne poddawane gruntownemu remontowi do 2032 r. także będą musiały być zeroemisyjne..

Kotły na węgiel, gaz i olej będą stopniowo wycofywane do 2035 r.?

Jak podkreślają eksperci z PORT PC jednym ze sposobów pomocy państwom członkowskim w wycofaniu kotłów na paliwa kopalne byłaby zmiana w unijnym rozporządzeniu w sprawie Ekoprojektu, które określa zasady efektywności energetycznej urządzeń, w tym do ogrzewania i ciepłej wody.

Solidarna Polska już straszy zakazem wymiany pieców na gazowe i węglowe od 2027 r. jednak jak podają eksperci PORT PC państwa członkowskie będą musiały zaplanować stopniowe wycofanie ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 r.

Komisja Europejska zapowiedziała w swoim planie REPowerEU z maja 2022 roku, że zaproponuje de facto zakaz samodzielnych kotłów na paliwa kopalne na rok 2029 w swojej nadchodzącej propozycji Ekoprojektu, która będzie omawiana 27 kwietnia 2023 r. EHPA i PORT PC będą uważnie obserwować te dyskusje.

Przegłosowane 14 marca 2023 roku prawo, Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), przechodzi teraz do etapu „trilogów”, w którym odbędą się negocjacje między Radą UE, Parlamentem i Komisją w celu osiągnięcia i publikacji ostatecznego uzgodnionego tekstu.