Swój udział w panelu pt. "Zmiany w systemie opustów wywrócą polski rynek fotowoltaiczny?", który odbędzie się 3 listopada br. w trakcie Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2021 potwierdzili następujący eksperci:

  • Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej;
  • dr inż. Stanisław M. Pietruszko, prezes zarządu PV Poland Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki;
  • Roman Karbowy,  przewodniczący grupy roboczej ds. agrofotowoltaiki,
    Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki;
  • Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik.

Likwidacja systemu opustów to kwestia czasu

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego, który planuje zainwestować w instalację fotowoltaiczną,, musi uwzględnić zmiany w systemie rozliczenia energii. Nowelizacja Prawa energetycznego oraz ustawy o OZE to kwestia czasu. 

- Po dokonaniu analizy zebranych uwag w trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, dotyczących projektu nowych regulacji prosumenckich w projekcie UC74, Ministerstwo Klimatu i Środowiska kończy prace nad optymalnym modelem rozliczeń prosumentów, z uwzględnieniem wymogów prawa UE. Planowany termin wejścia w życie nowych regulacji jest uzależniony od dalszego procesu legislacyjnego i może ulec przesunięciu - dodaje ekspert z Wydziału Komunikacji Medialnej
Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zmiana przepisów zakłada najprawdopodobniej całkowite odejście od obecnego systemu rozliczenia upustów (model 1:0,8) na rzecz sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci po średniej cenie rynkowej. Zacznie ona obowiązywać tylko nowych właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy zdecydują się je podłączyć do sieci energetycznej po wejściu nowych przepisów, czyli po 2021 r.

Taki system rozliczania nowych właścicieli fotowoltaiki będzie miał ogromy wpływ na czas zwrotu inwestycji w OZE po nowelizacji Prawa Energetycznego. 

Czy inwestycja w fotowoltaikę będzie dalej opłacalna po 2021 r.?

To jest właśnie pytanie, które nurtuje wielu przyszłych prosumentów, którzy myślą o zainwestowaniu w fotowoltaikę w 2022 r. A my wraz z zaproszonymi ekspertami z branży fotowoltaicznej spróbujemy odpowiedzieć jak szybko zwrócić się inwestycja w fotowoltaikę po zmianie przepisów. 

Postaramy się też znaleźć i zaproponować rozwiązania, które pozwolą skutecznie zminimalizować straty finansowe z powodu zmiany systemów opustów w gospodarstwie rolnym.

Według danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła na koniec sierpnia br. blisko 6 GW. Sieć energetyczna w szczytowym sezonie jest bardzo mocna obciążona, co prowadzi do lokalnych wyłączeń instalacji fotowoltaicznych, co utrudnia magazynowanie wyprodukowanego prądu.

Dlatego też zastanowimy się wraz z ekspertami, czy sieć energetyczna, jak i operatorzy są gotowi na przyspieszony rozwój fotowoltaiki w Polsce. Jak można nadwyżki prądu skutecznie magazynować i ile inwestycja w magazyn energii może kosztować i czy całkowicie rozwiąże problemy właścicieli instalacji fotowoltaicznych?

Wreszcie spytamy ekspertów, czy po zmianie przepisów będzie lepiej dzierżawić grunty pod fotowoltaikę czy inwestować w farmy fotowoltaiczne.

Sprawdź pełną agendę wydarzenia - NWwR 2021.

Nie czekaj! zarejestruj się już dziś!