Już nie tylko właściciele przedsiębiorstw i producenci rolni, ale też zwykli konsumenci będą musieli się zmagać z wyższymi kosztami spowodowanymi przez mocny skok cen prądu.

Gospodarstwa domowe mogą liczyć na zamrożenie cen prądów do wysokości rocznych poziomów zużycia (2000; 2600; 3000 kWh/rok), dzięki czemu będą płacić za prąd po stawkach z 2022 r. pod warunkiem że nie przekroczą limitów. Na tego rodzaju ulgi nie mogą liczyć już przedsiębiorcy

Ceny prądu dla biznesu mocno rosły już wcześniej

Właściciele firm i producenci rolni musieli zmagać się z podwyżkami cen prądu już wcześniej. Wielu producentów rolnych stanęło  przed decyzją podpisania nowym umów na wykorzystanie energii elektrycznej po cenach ok. 3 razy większych już na przełomie czerwca br.. Po podpisaniu nowej umowy ceny prądu wzrosły im z ok. 0,37 zł/kWh do nawet ok. 1,16 zł/kWh.

Trzykrotny wzrost cen energii elektrycznej (w taryfie C) dla biznesu i producentów rolnych był dużym obciążeniem. Właściwie przy cenach wynoszących ok. 40 groszy za 1 kWh dla wielu producentów rolnych to był szok cenowy, Jednak z perspektywy czasu wielu rolników cieszy się, że mimo wątpliwości i zdecydowało się podpisać wtedy umowy ze sprzedawcami energii. Dlaczego?

Ceny prądu nawet o 500% wyższe  w taryfie C11

Wysokość zmiennej stawki energii elektrycznej podskoczyła już do poziomu 2,18 zł-2,98 zł za kWh w strefie I w taryfie C11. Wcześniej stawki w tej strefie i tej taryfie utrzymywały się na rekordowo niskim poziomie 0,37-0,49 zł za 1 kWh. Mówimy tu więc nawet o 5-krotnym wznoście stawek za prąd w taryfach C

Przykładowo Tauron 7-krotnie podwyższał  opłaty za prąd w 2022 r.: z 37 gr na 49 gr, potem na 69 gr, następnie na 93 gr, w czerwcu stawka skoczyła do 1,16 zł, w lipcu do 1,41 zł, a od września br. 2,18 zł. W Energa stawka taryfowa C11 sięgnęła już ok. 2,98 zł/1 kWh. W Enea przedsiębiorcy zapłacą za prąd w taryfie C11 ok. 2,31 zł/kWh. Z kolei w E.ON stawka w C11 wynosi już 2,18 zł/kWh (dla Warszawy aż 3,07 zł/kWh).

Także PGE Dystrybucja podniesie cenę prądu  w taryfie C11, w której będziemy płacili 2,58 zł/kWh od 1 listopada 2022 r.. 

Więcej na temat uniezależnienia producentów rolnych od rosnących cen prądu już wkrótce, podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie" 27 października br. w Jachrance. Zarejestruj się już dziś!

Czy w takim razie właściciele gospodarstw domowych mogą spać spokojnie? Czy nie czeka ich także lawinowa podwyżka stawek prądu w taryfach G11 i G12?

Ceny prądu 2022 r. w taryfie G11 wrosły o 37%  

Stawki w taryfie G11 j za 1 kWh energii elektrycznej są jednolite bez względu na to, kiedy zużywamy prąd w domu. Warto dodać że prezes Urzędu Regulacji Energetyki podniósł obowiązujące w 2022 r. w niej stawki o około 37% dla energii czynnej pod koniec 2021 r.. 

Ceny energii w taryfach G11 są  blokowane i utrzymywane sztucznie na niskim poziomie, gdyż URE zatwierdza lub odrzuca wysokość podwyżek jakie proponują sprzedawcy energii tacy jak PGE, Tauron, Enea itd. Dlatego też stawki w taryfie G11 utrzymują się w 2022 r. na poziomie ok.  0,4295 zł/kWh w zależności czy wybierzemy całodobową, czy w strefie dziennej i nocnej.  

Jednak pod koniec 2023 r. prezes URE znowu rozpatrzy wnioski sprzedawców energii elektrycznej związane ze zmianą cen prądu. Jego decyzja o podwyżkach uzależniona jest od obecnej sytuacji na rynku, a ta jest delikatnie mówiąc kryzysowa w przypadku energii elektrycznej. Dają temu wyraz lawinowo rosnące ceny prądu dla biznesu w taryfach C11.  Przedsiębiorstwa nie są chronione tak jak gospodarstwa domowe przed skokami cen energii elektrycznej.

Pod koniec 2022 r., sprzedawcy energii będą mieli dobre uzasadnienie aby podnieść ceny energii elektrycznej w taryfie G11 podobnie jak w przypadku taryf C11. Mierzymy się z kryzysem energetycznym i rosnącymi cenami paliw kopalnianych takich jak węgiel, czy ekologiczny pellet. Brakuje węgla opałowego na rynku co nie pozostaje bez wpływu na ceny węgla używanego przy produkcji ciepła czy energii elektrycznej na przemysłową skalę.

Tarcza Solidarnościowa ochroni nas połowicznie przed wzrostami cen energii

Jak wiemy rząd, chcąc przeciwdziałać lawinowo rosnącym cenom prądu, wprowadza 3 progi zamrażające ceny prądu dla gospodarstw domowych (czekamy już tylko na poprawki od Senatu i podpis Prezydenta RP). 

Jeżeli nie przekroczymy w ciągu 2023 r. wyznaczonego poziomu zużycia energii to za prąd zapłacimy po stawkach z 2022 r. czyli ok. 0,40-,050 zł za 1 kWh.

Jednak po przekroczeniu progu 2000 kWh/rok, 2600 kWh/rok (dla gospodarstw domowych, których członkami są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 3000 kWh/rok (gospodarstwa domowe, prowadzące działalność rolną i duże rodziny 2+3 z kartą Dużej Rodziny) będziemy płacić za zużycie prądu już po uwolnionych stawkach.

Czyli jeżeli jesteśmy w progu zamrażającym na poziomie 2000 kWh/rok i zużyjemy 2700 kWh w ciągu roku to za nadlimitowe zużycie czyli 700 kWh zapłacimy już wyższą stawkę. 

Pytanie, jak wysoko poszybują ceny prądu dla gospodarstw domowych i jakie stawki zatwierdzi prezes URE pod koniec 2022 r. na 2023 rok?

Jak wysoko poszybują ceny prądu dla gospodarstw domowych w 2023 r.?

Mówi się nieoficjalnie że stawki w taryfie G11 mają wzrosną nawet 3-krotnie z ceny ok. 0,50 zł do nawet ok 1,80 z za 1 kWh. Jednak analizując wzrost cen dla firm w taryfie C11 gdzie ceny te sięgają już u niektórych sprzedawców energii elektrycznej prawie 3 zł/kWh możemy się spodziewać większych podwyżek.

Dość niepokojący jest wzrost cen za stawki prądu w taryfach Go zatwierdzony od 1 października br. przez Grupę E.0N da części wspólnych budynków wielolokalowych czyli np. oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, strychów, suszarni itp.;  zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji budynków mieszkalnych.

Stawki cen prądu w taryfach G11o wynoszą już ponad 2,53 zł netto za zużycie 1 kWh. w E.ON. W taryfie G12o sięgają nawet do 3,28 zł netto za 1 kWh (w taryfie weekendowej dzień i noc). Jest to najprawdopodobniej przedsmak tego jak wysokie stawki za prąd w taryfach G11 zaproponują sprzedawcy energii pod koniec 2022 r.  

Jakie ceny prądu będą obowiązywać w 2024 r.?

Pamiętajmy, że Tarcza Solidarnościowa zamrażająca ceny energii na poziomie tegorocznych w 2022 r. jest przewidziana na 2023 r. Jak rządzący mają zamiar ograniczać wzrost cen w 2024 r.? Czy stawki uwolnionych cen za prąd w 2023 r. w wysokości ok. 2 zł (lub więcej) za 1 kWh będą tak niskie że rządzący wprowadzą limity zamrażające dla prądu po cenie ok. 2 zł/kWh na rok 2024 r.? 

Problem rosnących cen energii dla konsumentów został tylko doraźnie rozwiązany przez rządzących. Tarcza Solidarnościowa częściowo zamrozi ceny prądu na rok 2023. Jednak takie rozwiązania nie powstrzymają dalszych wrostków cen prądu w kolejnych latach, a są bardzo kosztowne.