Spółka celowa Green Lab – Centrum Usług Wspólnych Spółek KOWR – ma za zadanie prowadzenie współpracy spółek podległych KOWR, polegającej na wspólnym zamawianiu na początek paliwa, a potem także innych produktów Orlen.

To kolejny etap zapowiadanego w marcu projektu „Razem napędzamy polskie rolnictwo”.

Więcej: PKN Orlen będzie napędzał polskie rolnictwo

- Wielu rolników, zwłaszcza tych większych, zgłosiło się do Orlenu i chcą tę współpracę rozwijać, ale bardzo ważne jest również to, żeby nasz najważniejszy, wspierający rolnictwo podmiot, jakim jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, również dał dobry przykład i zaczął od swoich gospodarstw, w większości nowoczesnych, dużych, które również potrzebują dużej ilości środków do produkcji  – mówił podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. – Dlatego to dzisiejsze podpisanie umowy handlowej między spółką KOWR a Orlenem jest wskazaniem właśnie, pierwszym dobrym krokiem w realizacji zaopatrzenia rolnictwa w środki do produkcji. To jest początek dla gospodarstw strategicznych Skarbu Państwa wspólnych zakupów zarówno środków do produkcji, jak również usług, np. ubezpieczeniowych, i wielu innych możliwości, które sprawią, że będzie można wspólnie kupując, wspólnie zaopatrując te gospodarstwa, uzyskać i efekt ekonomiczny, ale również efekt w postaci udostępniania – po spełnieniu niektórych warunków – tych środków do produkcji również rolnikom.

Te spółki, które uzyskają koncesję na sprzedaż paliwa, będą zaopatrywały także okolicznych rolników – zapowiada minister.

- Spółki Skarbu Państwa mają być centrami rozwoju – wskazywał Jan Krzysztof Ardanowski. – Nie tylko dobrze prowadzonymi nowoczesnymi gospodarstwami, podejmującymi również trudne wyzwania wynikające ze zmian, z oczekiwań tych zmian cywilizacyjnych, takich jak cyfryzacja, obrazowania satelitarne, jak różnego rodzaju rozwiązania innowacyjne, które gdzieś musimy przećwiczyć – na tym polega ich strategiczna rola, to nie są tylko proste gospodarstwa towarowe – podkreślał minister. – One oczywiście są gospodarstwami, mają z tego tytułu wszystkie blaski i cienie działalności rolniczej, ale mają również podejmować nowatorskie rozwiązania w rolnictwie – po to, abyśmy tam mogli je przeanalizować, przetestować, sprawdzić i rozszerzać korzystne rozwiązania na całe polskie rolnictwo.

Spółki Skarbu Państwa mają być centrami wzrostu i rozwoju dla okolicznych rolników. Paliwo jest elementem kluczowym. Gospodarstwa KOWR-owskie mają być też zaangażowane w promowanie rozwiązań związanych z biogazowniami – do produkcji energii elektrycznej, ale i metanu, bo można go używać także do napędu maszyn rolniczych, co może być ciekawym sposobem wykorzystania nieżywnościowego zasobów wsi i rolnictwa – mówił minister.

- Powstała spółka Green Lab - w nowoczesny sposób zorganizowane wspólne zakupy środków energetycznych dla 40 spółek Skarbu Państwa -  mówił prezes Orlen Paliwa Łukasz Hołubowski. – Orlen chce w sposób zrównoważony współpracować z sektorem wytwórczym i przetwórczym rolnym, tak aby te wysokiej jakości polskie produkty mogły być wykorzystane później i rywalizować - czy to na rynku polskim z zachodnim produktem, czy na rynkach zachodnich - i wspierać ciągle rosnący polski eksport.

Inicjatywa ma też zmniejszyć szarą strefę, w sektorze rolnym określaną jako „znaczna”.

Następnym krokiem ma być umowa na dostawę gazów i nawozów, potem zaoferowane będą kolejne produkty grupy.

- Kumulacja zakupów w jednym ręku daje efekt skali – mówił Grzegorz Pięta, dyrektor generalny KOWR. – Efekt skali – wiemy, że koszty maleją i te ceny, które uzyskujemy, są na tyle korzystne, że nasze spółki te środki, które zagospodarują, mając upusty, będą mogły przeznaczyć na swój rozwój.

Umowa dotyczy zakupu 16 mln litrów oleju napędowego do końca roku, w przyszłym roku będzie podwojona, wejdą do niej inne elementy – zapowiedziano.

- Ten kontrakt pozwala na znaczne oszczędności dla spółek – wskazał prezes Green Lab Michał Czajkowski – Poprzez ten efekt skali udało nam się uzyskać kilkusettysięczne oszczędności na zakupie paliwa dla spółek KOWR-owskich.