Szkolenia mają ruszyć 26 lutego i potrwać do 10 kwietnia. Odbywać się one będą w szesnastu wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Będą poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).

Konkretna tematyka spotkań to:
1. Uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE,
2. Praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE:
- biogazownie rolnicze,
- małe elektrownie wodne,
- instalacje fotowoltaiczne,
- kotły na biomasę (pellet),
3. Finansowe wsparcie operacyjne:
- prosument,
- taryfy gwarantowane (systemy FIT/ FIP),
- aukcje,
4. Wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.