Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzki fundusz z Poznania przeznacza 100 mln zł na projekty fotowoltaiczne w woj. wielkopolskim - poinformował w poniedziałek prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. Pożyczki będą skierowane do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Minister klimatu Michał Kurtyka oraz szef Funduszu poinformowali w poniedziałek na konferencji o starcie pilotażowego programu wsparcia projektów fotowoltaicznych dla wielkopolskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

"Chcielibyśmy, by ta fotowoltaiczna rewolucja była też udziałem spółdzielni, wspólnot, budynków wielorodzinnych. NFOŚiGW oraz wojewódzki fundusz w Poznaniu połączyły siły i przedstawiły połączoną ofertę rozwoju fotowoltaiki dla województwa wielkopolskiego" - powiedział szef resortu klimatu.

Kurtyka dodał, że pozyskany w sposób ekologiczny prąd, oszczędności z tego wynikające pozwolą sfinansować tani kredyt udzielany przez NFOŚiGW i wfoś w Poznaniu.

Wyjaśnił, że program na razie będzie pilotażem. Zebrane doświadczenia oraz zainteresowanie spółdzielni i wspólnot mają pozwolić stworzyć szerszy program w przyszłości - dodał.

Prezes Narodowego Funduszu Piotr Woźny wyjaśnił, że budżet programu to 100 mln zł (80 mln zł z NFOŚiGW; 20 mln zł wojewódzki fundusz w Poznaniu). Dodał, że pomoc będzie miała formę niskooprocentowanej pożyczki, które będą w części umarzane. W części pochodzącej z NFOŚiGW do 10 proc. Z kolei w części z wojewódzkiego funduszu będzie to do 15 proc. o ile oprócz instalacji paneli fotowoltaicznych inwestycja przewidywać będzie np. termomodernizację budynku.

Fundusz przeprowadził także symulację kosztów i oszczędności instalacji fotowoltaicznej na przykładzie budynków Osiedla Zwycięstwa wchodzącego w skład Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady.

Woźny wskazał, że "uzbrajając" trzynaście szesnastopiętrowych bloków w instalację fotowoltaiczną o mocy 500 kW z tego osiedla, pozwoli w ciągu 7 lat zwrócić uzyskaną pomoc na taką inwestycję (2,1 mln zł). Po 25 latach taka instalacja generuje 8,3 mln oszczędności.

Szef Funduszu dodał, że po spłacie pożyczki, czyli po siedmiu latach, instalacja będzie generować 300 zł rocznych oszczędności na jedno mieszkanie na zaspokojenie energetycznych potrzeb części wspólnych np. wind, oświetlenia na korytarzach, wentylacji.

Joanna Ratajczak, szefowa wojewódzkiego funduszu w Poznaniu dodała, że program ma ruszyć 1 marca br. Wnioski będzie można składać do funduszu w "tradycyjnej" papierowej formie, bądź elektronicznie. Z początkiem lutego ma ruszyć także kampania informacyjna nt. korzyści wynikających z udziału w programie. Ogłoszenie o naborze planowane jest na 19 lutego.