15 projektów przeszło pozytywnie zakończoną pod koniec grudnia ocenę formalną. Z 33 złożonych projektów 18 zostało odrzuconych. Ogólna wartość 15 inwestycji, które będą teraz oceniane pod względem merytorycznym, to 109,5 mln zł, z czego z UE miałoby pochodzić ponad 46,6 mln zł. Może to wskazywać na to, że jeśli nawet wszystkie projekty dostaną dotacje, w konkursie zostaną niewykorzystane unijne pieniądze.
W ciągu trzech miesięcy będzie wiadomo, które z projektów otrzymają dotacje i czy zostaną jakieś pieniądze - poinformowała Urszula Mirończuk z departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

Projekty składano w konkursie od sierpnia do października 2011 r. Są wśród nich projekty dotyczące budowy trzech biogazowni: w Rybołach, Sokółce i Dąbrowie Białostockiej. Wartości inwestycji w Rybołach i Sokółce są podobne i wynoszą po ok. 12,3 mln zł. Biogazownia w Dąbrowie ma być o 0,5 mln zł droższa. Każda z tych biogazowni liczy na około 10 mln zł z UE.

Kilka podmiotów chce też budować elektrownie wiatrowe. Najdroższą inwestycją ma być budowa takiej elektrowni w miejscowości Okrągłe. Jej wartość to 17,1 mln zł, z czego z UE ma pochodzić 13,9 mln zł. Elektrownie mają też powstać w miejscowościach Augustowo oraz Antonin. Koszt każdej z nich to ok. 14,6 mln zł, a dotacja z UE ma wynosić od 10,8 mln zł do 11,9 mln zł.

O dotacje zabiegają też przychodnia w Sejnach i szpital w Grajewie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Chodzi głównie o montaż kolektorów słonecznych.

O pieniądze na odnawialne źródła energii na miejskim basenie zabiegają także gmina Wysokie Mazowieckie czy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, które za 12 mln zł (z UE ma pochodzić 9,8 mln zł) zamierza modernizować ciąg technologiczny obróbki osadów w łomżyńskiej oczyszczalni ścieków.

W dotychczasowych konkursach na odnawialną energię w województwie podlaskim zostało wykorzystanych blisko 20 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2012 r. zaplanowano jeszcze jeden konkurs, w którym na dotacje dla branży energii odnawialnej przeznaczono znacznie więcej - 22 mln euro. Jeszcze nie wiadomo, jaka to będzie kwota w złotówkach, będzie to zależało od kursu euro w momencie ogłaszania konkursu - zapowiadały wcześniej władze województwa podlaskiego.