Przedsięwzięcie wpisuje się w strategię Taurona zakładającą m.in. wzrost produkcji energii elektrycznej ze spalania i współspalania biomasy, co wpłynie na ograniczanie emisji CO2. Prąd wyprodukowany przy spalaniu biomasy, uznawany jest za energię ze źródeł odnawialnych.

Jak poinformowała wiceprezes Taurona Joanna Schmid, termin jaworznickiej inwestycji nie jest zagrożony. W czerwcu zamontowano tam tzw. walczak, czyli zasadniczą część kotła. Na początku listopada rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprężarek i osuszaczy dla całej instalacji, a także kolejny - na przeprowadzenie kompleksowych prac rozruchowych.

Zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra gospodarki, w Jaworznie spalana ma być w 80 proc. biomasa pochodzenia leśnego, a w 20 proc. - tzw. biomasa agro, czyli z upraw roślin energetycznych i gospodarki rolnej. Cała biomasa będzie dostarczana ciężarówkami.

Na budowaną od maja ub. roku instalację w Jaworznie składać się będą: nowoczesny kocioł na biomasę, urządzenia pomocnicze oraz kompletny układ składowania i podawania paliwa. Przy pełnym obciążeniu kocioł będzie spalał do 50 ton paliwa na godzinę, co przy obciążeniu rzędu 75-80 proc. da to roczne zużycie biomasy na poziomie 360 tys. ton.

Nowy kocioł w Jaworznie będzie współpracował z istniejącą turbiną parową - dotąd zasilaną przez kocioł tradycyjny. Jej maksymalna zdolność produkcyjna zostanie utrzymana na poziomie 50 MW mocy elektrycznej.

Nowy blok zaplanowano też jako rezerwę podstawowego układu odpowiedzialnego w zakładzie za podgrzewanie wody sieciowej - w sytuacjach awaryjnych para z nowego kotła będzie mogła być wykorzystywana do produkcji ciepła, dostarczając wówczas do 45 MW mocy cieplnej.

Za wykonanie, dostawę i montaż kotła na biomasę wraz z urządzeniami pomocniczymi, sterowania i podawania paliwa w elektrowni Jaworzno III odpowiada konsorcjum firm, którego liderem jest Rafako. Wartość kontraktu to ok. 230 mln zł.

Pod koniec października Tauron pozyskał w Europejskim Banku Inwestycyjnym preferencyjną pożyczkę w wysokości 210 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy i uruchomienie kotła na biomasę w Jaworznie, a także remont mającej z nim pracować turbiny parowej.

Biomasę będzie też spalał przerobiony z węglowego kocioł o mocy 40 MW mocy elektrycznej i 70 MW mocy cieplnej w należącej do grupy Tauron Elektrociepłowni Tychy. Koszt inwestycji, która ma się zakończyć w 2015 r., to 120 mln zł, z czego 30 mln zł pochodzić będzie z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zgodnie z opublikowanymi w środę wynikami grupy Tauron za trzeci kwartał 2011 r., w tym okresie spółka wyprodukowała 5,09 TWh (terawatogodzin) energii elektrycznej - 0,31 TWh z tej wartości pochodziło ze źródeł odnawialnych (również z biomasy).

Do 2020 r. grupa Tauron planuje zwiększenie produkcji energii o połowę, do ok. 37 terawatogodzin rocznie; udział technologii węglowych w produkcji ma spaść z obecnych ok. 98 do 70 proc. Pozostałą część będą stanowić technologie gazowe i odnawialne źródła energii. W tej części Tauron planuje uruchomienie do 2020 r. mocy opartych na spalaniu wyłącznie biomasy na poziomie 240 MW. 150 MW z tego stanowić będą nowe moce, a na 90 MW złożą się modernizacje kotłów węglowych do spalania biomasy.