Poniżej przedstawiamy 8 powodów, dla których warto zainwestować w powietrzną pompę ciepła typu powietrze-woda.

1. Pompa ciepła pobiera za dużo prądu?

Nowoczesne urządzenia typu powietrze-woda są w stanie z 1 KW pobranej z sieci mocy elektrycznej dostarczyć do 5 KW mocy grzewczej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii inwerterowej oraz coraz bardziej efektywnym układom grzewczym. Sprężarka inwerterowa wpływa na efektywność pracy pompy oraz decyduje także w największym stopniu o mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Średnio to właśnie na sprężarkę przypada około 90% całkowitego zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła. 

Sprężarka inwerterowa reguluje wydajność i prac urządzenia i tym samym pozwala dostosować moc grzewczą pompy do chwilowego np. zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Standardowe sprężarki stosowane w pompach ciepła pracują zaś na zasadzie włącz/wyłącz.

2. Moc chłodnicza to nie to samo, co moc elektryczna?

Kupując pompę ciepła warto zwróć uwagę na współczynnik  COP (im wyższy tym lepiej). Coefficient of Performance czyli COP, jest to współczynnik wydajności, wyrażający stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę. Im COP jest większy, tym uzyskanie tej samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu w postaci energii elektrycznej, za którą płacimy.

Pompa ciepła aby zaspokoić zapotrzebowanie domu na ciepło, które wynosi 8 kW, jest w stanie pobrać ze środowiska 6 kW darmowej energii, oraz 2 kW energii elektrycznej do uruchomienia i działania urządzenia. W naszym klimacie pompa ciepła pobiera 75% energii cieplnej z powietrza a tylko 25% stanowi prąd potrzebny do zasilenia urządzenia. Średni koszt eksploatacji pompy ciepła dla domu o powierzchni 150 m2 nie przekracza 2 tys. zł rocznie jeżeli chodzi o centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową.

Przy ogrzewaniu gazowym lub stałopalnym ( węgiel, pelet, biomasa ) te koszty są często 2 a nawet 3 razy wyższe.

3. Pompa ciepła nie ogrzeje samodzielnie domu w zimie?

Decydując się na powietrzną pompę ciepła należy wziąć pod uwagę rozkład temperatur powietrza w ciągu roku – w sezonie grzewczym jest ona zdecydowanie niższa niż latem, w związku z tym również sprawność pompy w tym okresie spada. Mimo to, nowoczesne konstrukcje urządzeń tego rodzaju mogą pracować nawet, gdy temperatury zewnętrzne sięgają -20°C.

Niestety wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz moc pompy ciepła obniża się, więc w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych pracując samodzielnie nie zapewnia ona pełnej kompensacji strat ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych. Efekt ten jest charakterystyczny dla wszystkich pomp ciepła typu powietrze/woda.   

4. Pompa ciepła zapewnia tylko centralne ogrzewanie?

Oprócz centralnego ogrzewania pompa ciepła produkuje także ciepłą wodę użytkową. Kolejną funkcjonalnością jest zamontowana w standardzie funkcja chłodzenia w okresie letnim.
Jednym urządzeniem zapewniamy w domu grzanie chłodzenie oraz ciepłą wodę użytkową.

5. Montaż pompy ciepła to drogie odwierty?

Przy pompie typu powietrze-woda żadne odwierty nie są potrzebne. Energię cieplną pobieramy bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Jednostka zewnętrzna jest dokładnie taka sama jak klimatyzator różni się tylko budową wewnętrzną.

W przypadku montażu powietrznej pompy ciepła powietrze-woda większość prac, które instalator musi wykonać jest dosyć podobna i wspólna dla obu technologii. Prawie zawsze musimy wykonać zewnętrzny postument. Może to być konstrukcja stalowa lub fundament betonowy – musi on posiadać wyprowadzenie odpływu skroplin, które wydzielane są przez pompę ciepła w momencie odszraniania.

Konieczne jest podłączenie zasilania elektrycznego pomiędzy budynkiem a urządzeniem zewnętrznym, a także komunikacji pomiędzy nim a wewnętrzną automatyką sterującą. Zasadnicza różnica polega natomiast na podłączeniu medium grzewczego pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną instalacją.

6. Brak prądu = zimno w domu?

Przy dłuższych przerwach w zasilaniu na pewno temperatura wewnątrz spadnie. Przy krótkich zanikach zasilania nawet do 2-3 godzin użytkownik nie odczuje tego faktu z uwagi na dużą bezwładność cieplną całego układu grzewczego. Przy piecach gazowych lub stałopalnych również przy zaniku zasilania nie mamy ogrzewania ponieważ nie pracują sterowniki tych urządzeń ani pompy obiegowe w instalacji grzewczej.

7. Pompa ciepła bardzo hałasuje?

Pompy ciepła powietrze/woda dzielą się na dwa główne rodzaje. Są to urządzenia typu split oraz monoblok. Oba te rozwiązania mają ten sam cel: pobrać energię z powietrza zewnętrznego i przekazać ją do wodnej lub glikolowej instalacji grzewczej. Różnica polega na budowie urządzenia. Wyraz „split” w języku angielskim znaczy „rozdzielić” i to tłumaczenie jest trafne, jeżeli chodzi o charakterystykę takiej pompy.

W przypadku pomp ciepła typu split urządzenie składa się z dwóch jednostek: zewnętrznej (w której znajduje się część układu chłodniczego pompy ciepła: parownik, sprężarka i zawór rozprężny oraz wentylator), a także z jednostki wewnętrznej zainstalowanej w budynku, w której znajduje się skraplacz pompy ciepła. Obie jednostki muszą być ze sobą połączone rurami, w których przepływa czynnik chłodniczy w postaci gazowej (strona wysokiego ciśnienia) oraz ciekłej (strona niskiego ciśnienia).

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła jest zupełnie bezgłośna. Wielu klientów decyduje się na jej montaż bezpośrednio w domu rezygnując z pomieszczeń kotłowni. Z kolei jednostka zewnętrzna jest zamontowana na zewnątrz domu w takiej odległości, aby hałas nie był słyszalny wewnątrz pomieszczeń.

8. Pompa ciepła jest bardzo droga

Załóżmy że chcemy ogrzać dom urządzeniem zasilanym gazem  Potrzebny do tego jest projekt, przyłącze gazowe, komin oraz pomieszczenie, potocznie nazywane  kotłownią o powierzchni od 2 do 5 m2.

Każdy metr kwadratowy domu to od 2 do 4 tys. zł. Przyłącze gazowe wraz z projektem to 10-15 tys. zł, komin to kolejne 8-10 tys. zł W sumie nazbiera się kwota od 20 do 40 tys. zł, a w tym nie wliczamy  pieca gazowego którego koszt oscyluje w granicach 8-12 tys zł.

Zliczając powyższe wydatki często okazuje się że koszt pompy ciepła to nawet nie połowa wszystkich wydatków związanych z ogrzewaniem gazowym.

Załóżmy, że mamy budynek o powierzchni 150 m2 o standardzie energetycznym 50 kWh/m2/rok, czyli budynek dobrze izolowany cieplnie. Mieszkają w nim 4 osoby korzystające z ciepłej wody codziennie przez cały rok. Ich zapotrzebowanie jest standardowe – 50 l na osobę na dzień, temperatura wody na poziomie 55°C.

Mając takie dane, możemy oszacować, jakie koszty eksploatacyjne przypadną dla poszczególnych systemów grzewczych. Najbardziej kosztowne będzie korzystanie z kondensacyjnego kotła olejowego. Tutaj łączny koszt CO i CWU może wynosi ok. 3827 zł. Kocioł gazowy kondensacyjny na gaz ziemny generuje roczny koszt eksploatacyjny na poziomie około 2403 zł. Widać tutaj znaczącą różnicę. Natomiast w przypadku samej pompy ciepła typu powietrze-woda koszty roczne mogą utrzymać się na poziomie około 1522 zł.

Przy zakupie pompy ciepła możemy liczyć również na dofinansowanie związane z zastosowaniem energii odnawialnej.