Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zapraszają do udziału w szkoleniach: właścicieli budynków, którzy zamierzają je modernizować, ale też osoby, które będą dopiero budować domy mieszkalne, usługowe czy użyteczności publicznej, oraz osoby, które chcą zarabiać na produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W poniedziałek rozpoczęło się pierwsze szkolenie z cyklu pięciu, które odbędą się tej zimy w Modliszewicach i Sandomierzu; jesienią przeprowadzone zostaną kolejne trzy.

Według Mariana Szałdy z ośrodka w Modliszewicach zainteresowanie rolników szkoleniem jest dość duże, zgłosiło się już 200 osób. Np. w drugim dniu szkolenia uczestnicy będą oglądać kolektory słoneczne, piece na biomasę, kotłownię na siano i elektrownię wodną.

Szkolenie dotyczy technologii i tych urządzeń odnawialnych źródeł energii, które z punktu widzenia technicznego mogą być zastosowane w budynkach, a z ekonomicznego - są lub będą w przyszłości opłacalne. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak pozyskać dofinansowanie na alternatywne źródła energii, np. na zakup kolektorów słonecznych.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać energię promieniowania słonecznego do produkcji ciepła lub biernego ogrzewania budynków, wodnych i powietrznych kolektorów słonecznych, produkcji energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych, jak wykorzystać energię z biomasy, energię wiatru w przydomowych siłowniach wiatrowych, a także jak wykorzystać energię cieków wodnych.

Według Szałdy w województwie świętokrzyskim działa około 500 kolektorów słonecznych, sześć biogazowni, kilka elektrowni wiatrowych, kilka wodnych, jedna kotłownia na siano w szkole i pojedyncze domowe kotłownie na owies.

Dodał, że np. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach do ogrzewania już wykorzystuje pelety z biomasy wierzby (pelety różnią się od brykietów kształtem i rozmiarem), a jeden z rolników buduje linię do produkcji pelet ze słomy, zaś inny zamierza uniezależnić się od dostaw energii poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, małej elektrowni wiatrowej i agregatu prądotwórczego.