Europejska organizacja reprezentująca interesy producentów bioetanolu (ePure) komentując ją podkreśliła rolę biopaliw. W Europie, z wyjątkiem transportu, wszystkie sektory gospodarki objęte protokołem z Kioto zredukowały wielkość emisji gazów cieplarnianych od 1990 r. Emisje z transportu wzrosły o prawie 30 proc. od tego czasu i obecnie reprezentują ponad 1/5 łącznej emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. - Fakt ten wyraźnie podkreśla dlaczego tak ważne jest powiązanie Europy z biopaliwami. Mocny europejski sektor biokomponentów w sposób zdecydowany może pomóc w jednoczesnym ograniczeniu naszej zależności od importu ropy naftowej i redukcji emisji. Produkcja etanolu w Europie wzrasta i nasz przemysł jest gotowy na granie istotnej roli w dekarbonizacji wspólnotowego sektora transportu - stwierdza Rob Vierhout, Sekretarz Generalny ePure.

- W nadchodzących dziesięcioleciach ropa stanie się zasobem coraz bardziej deficytowym, pochodzącym od coraz mniej pewnych dostawców. Jak zauważyła ostatnio MAE, im mniej skuteczniej będzie postępować dekarbonizacja na świecie, tym szybciej będą rosły ceny ropy. W 2010 r. UE importowała ropę o wartości ok. 210 mld EUR. Brak rozwiązania kwestii zależności od ropy może mieć znaczny wpływ na zdolność obywateli do podróżowania oraz na bezpieczeństwo gospodarki, zaś konsekwencje dla inflacji, równowagi handlowej i ogólnej konkurencyjności gospodarki UE mogą być poważne - czytamy w Białej Księdze KE.

W towarzyszącym Białej Księdze dokumencie roboczym Komisji Europejskiej zawarto sporo pozytywnych wniosków, które są związane z biopaliwami:
- do roku 2050 biopaliwa mogą reprezentować około 40 proc. konsumowanej energii w transporcie długodystansowym,
- biopaliwa mogą być spalane w transporcie kolejowym,
- transport morski mógłby być wzmocniony poprzez użycie biopaliw.