Dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zgodnie z samą nazwą aktu prawnego - nie przewidywały możliwości ubiegania się przez rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w innym rodzaju paliwa niż normatywny olej napędowy. W kontekście biopaliw rozwiązanie takie podyktowane było preferencyjnym ich opodatkowaniem, ponieważ w trakcie funkcjonowania programu „Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw" stawka podatku akcyzowego na biodiesla wynosiła 1 grosz/litr, zatem nie było uzasadnienia dla zwrotu podatku akcyzowego. W związku z zakończeniem pomocy z dniem 30 kwietnia br. sytuacja ta uległa zmianie, dlatego Krajowa Izba Biopaliw wspólnie z największą organizacją reprezentującą producentów rolnych tj. Krajową Radą Izb Rolniczych wystąpiła w do ministra rolnictwa Marka Sawickiego z inicjatywą rozszerzenia przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (potocznie zwana ustawą o paliwie rolniczym) o biodiesel.

100 proc. biodiesel jest obecnie mało popularny z uwagi na niewielką liczbę samochodów osobowych i flot pojazdów użytkowych, których zasilanie jest możliwe tym paliwem z technicznego punktu widzenia. Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku maszyn rolniczych, w szczególności starszych modeli ciągników, które z powodzeniem zasilane mogą być czystymi estrami lub ich domieszkami większymi niż w normatywnym ON, jednakże popyt na paliwo wśród producentów rolnych determinowany jest przede wszystkim możliwością skorzystania z omawianego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego. W praktyce producenci rolni częstokrotnie kupują biodiesla po wyczerpaniu przysługującego im limitu zakupu paliwa rolniczego. W przypadku nowych maszyn rolniczych coraz więcej producentów proponuje ciągniki i kombajny o potwierdzonych w kartach specyfikacji technicznych możliwościach zasilania na biodiesel. Maszyny takie znajdziemy w ofertach handlowych takich firm jak Case New Holland, Valtra, John Deere, Massey Ferguson, Same Dautz-Fahr czy Fendt.

Wsparcie w wysokości 0,85 zł/litr powoduje, że po uzyskaniu zwrotu akcyzy finalna cena płacona przez rolnika za paliwo, biorąc za przykład średnią cenę ON na dzień 1 czerwca br. tj. 5,00 złotych/litr, wynosi ostatecznie 4,15 złotych/litr. Tego samego dnia średnia cena B100 na stacjach wyniosła 4,46 złotych/litr, zatem w przypadku zakupu tego paliwa przez rolnika i w dalszej konsekwencji uzyskania zwrotu podatku akcyzowego, ostateczna cena wyniosłaby 3,61 zł/litr. Biorąc zatem pod uwagę fakt, że do każdego hektara użytku rolnego przysługuje zwrot podatku akcyzowego od 86 litrów zakupionego paliwa rolniczego, w przypadku gospodarstwa średniej wielkości takie włączenie B100 umożliwi rolnikowi zaoszczędzenie dodatkowej kwoty w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Różnice w cenie zakupu klasycznego oleju napędowego i czystego biodiesla podlegają oczywiście rynkowym wahaniom, jednak zwracając uwagę na kształtowanie się cen hurtowych paliw dostrzegalna jest stabilizacja na korzyść B100. Rozszerzenie zatem pojęcia „paliwo rolnicze" na biokomponenty stanowiące samoistne biopaliwa to bezpośrednie korzyści finansowe dla rolników, które nie należy jednakże ograniczać do redukcji samego kosztu zakupu paliwa potrzebnego do prowadzenia produkcji. Produkcja biokomponentów jest ściśle powiązana z rynkiem rolnym z uwagi na wykorzystywany surowiec tj. nasiona rzepaku w przypadku estrów i zboża przeznaczane do wytwarzanie bioetanolu. Zwiększenie popytu na biopaliwa wśród samych rolników jest więc rozwiązaniem łańcuchowym wpływającym na stabilizację i wzrost cen surowca rolniczego.

Również w kontekście konieczności realizacji przez koncerny naftowe Narodowego Celu Wskaźnikowego, który na 2011 roku ustalony został na poziomie 6,2 proc. wartości energetycznej ogólnej ilości paliw transportowych wprowadzonych na rynek krajowy, wzrost popytu na biodiesel to krok w kierunku ekonomizacji tego obowiązku. Idąc dalej, zwiększenie popytu na czysty biodiesel to szansa na większe niż dotychczas wykorzystanie dostępnych mocy wytwórczych polskich biokomponentów w realizacji NCW, które w przypadku estrów metylowych wyniosło w 2010 roku jedynie nieco ponad 40 proc. Podkreślenia wymaga również fakt, iż dotychczasowa kwota środków budżetowych przeznaczonych na realizację pomocy dla rolników w postaci paliwa rolniczego nie ulegnie zwiększeniu. Jedynym elementem, jaki zmieniłoby wprowadzenie w życie sugerowanego przez Krajową Izbę Biopaliw i Krajową Radę Izb Rolniczych rozwiązania, to struktura zużycia oleju napędowego w stosunku do biodiesla w produkcji rolniczej, ze wszelkimi wymienionymi już powyżej korzyściami, rozszerzając je o równie istotny aspekt środowiskowy związany z redukcją emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa.