Informacje te przeciekły do prasy – informuje FAMMU/FAPA.

Unia jest liderem w produkcji biodiesla na świecie. Przemysł ten zaczął się dynamicznie rozwijać po 2003 r. Początkowo Unia tylko zachęcała i rekomendowała zwiększanie produkcji i zużycia biopaliw, a wytyczane cele nie były obowiązkowe. To uległo zmianie wraz z wejściem w życie dyrektywy RED z 2008 r., wprowadzającej cel zużycia biopaliw w Unii w wysokości 10 proc. do 2020 r., osiągnięcie którego obwarowane jest sankcjami.

Dotychczas gros unijnej produkcji biopaliw stanowił biodiesel – ok. 80 proc. - produkowany przede wszystkim z oleju rzepakowego. Jak łatwo się domyślić, przedstawiciele przemysłu biopaliwowego będą starali się za wszelką cenę zdyskredytować wyniki badań stawiających w wątpliwość korzystny wpływ biodiesla na środowisko. Podważanie wspomnianych analiz już obecnie ma miejsce.

Czy w świetle obecnych niekorzystnych wyników badań Unię czeka odwrót od produkcji biodiesla? Jeśli nie biodiesel, to co w zamian? Jak osiągnąć wytyczone cele? Pozostają co prawda zboża, z których wytwarzany się bioetanol. Jednak ich wykorzystanie do produkcji biopaliw wzbudza coraz więcej kontrowersji. Według wielu analiz przeprowadzonych przez wiodące ośrodki analityczne (w tym: Bank Światowy, IFPRI czy FAO), gwałtowny rozwój produkcji bioetanolu produkowanego ze zbóż paszowych (głównie kukurydza) był jednym z kluczowych czynników wzrostu cen zbóż na świecie w okresie ostatnich kilku sezonów. Coraz bardziej przekonywująca staje się też dyskusja żywność kontra paliwa (food versus fuels), w której rozwój biopaliw przedstawiany jest jako jeden z czynników potęgowania problemu głodu na świecie. Bioetanol ze zbóż nie jest więc z całą pewnością dobrą alternatywą w sytuacji zakwestionowania produkcji biodiesla.

Jak do tej pory KE nie zajęła jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Podkreślmy przy tym - kluczowej kwestii do dalszego rozwoju produkcji biodiesla w Unii. Po wielu miesiącach od zapoznania się z wynikami analiz, dopiero w kwietniu br. mają pojawić się dane z raportu wraz z wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi biopaliw – stwierdzają analitycy FAMMU/FAPA.