Sprzedaż czystego oleju roślinnego na cele transportowe wyniosła w Niemczech 61 tys. t, co oznacza spadek w stosunku do 2009 r. z poziomu 100 tys. t. W generalnym zestawieniu udział rynkowy estrów i czystego oleju osiągnął w ubiegłym roku poziom 8,1 proc. wobec 8,4 proc. w 2009 r. Wprowadzona ilość biopaliw odpowiada konsumpcji paliw 2,65 mln samochodów, które użytkowane były bez udziału kopalnego oleju napędowego.

Organizacja UFOP reprezentująca niemiecki sektor wytwórczy biodiesla, komentując wyniki, podkreśliła korzyści, jakich dostarcza to odgrywające największą rolę w Niemczech biopaliwo w kontekście ochrony środowiska. Biodiesel produkowany jest w zgodzie z postanowieniami Dyrektywy 2009/28/WE, nakładającej minimalne wymogi redukcji emisji na poziomie 35 proc.