Irlandia dysponuje 16 zdatnymi do komercyjnego wykorzystania gatunkami wodorostów, a wciąż prowadzone są badania nad kolejnymi. Szereg glonów zawiera więcej oleju niż rośliny lądowe, z których produkowany jest biodiesel. Potencjalnie są więc cennym źródłem biopaliwa, tym bardziej że są pozyskiwane z natury i nie obarczają ich jakiekolwiek koszty uprawy.

Naukowcy badają wodorosty także w kontekście wykorzystania ich do produkcji bioetanolu, który obecnie pozyskiwany jest przede wszystkim z trzciny cukrowej i kukurydzy.

Zainteresowanie glonami ma też inne istotne powody. W odróżnieniu od roślin lądowych, glony nie dźwigają brzemienia oskarżeń dotyczących odpowiedzialności za rosnące ceny żywności, odbierania ziemi, która powinna być wykorzystana do produkcji żywności, oraz niszczenia lasów deszczowych pod zakładanie plantacji roślin energetycznych.