Pilotażowa fabryka powstała w niemieckiej miejscowości Straubing. Ma produkować rocznie około tysiąca ton etanolu z 4,5 tys. tony słomy pszenicznej. Koszt inwestycji to 28 mln euro.

Budowa instalacji została wsparta finansowo przez władze Bawarii, gdzie położone jest Straubing, oraz federalne Ministerstwo Nauki i Badań.

Według szacunków, potencjał Niemiec w produkcji surowców przydatnych do wytwarzania biopaliw celulozowych wynosi ok. 22 mln ton słomy, dostępnej bez uszczerbku dla jakości gleb i produktywności użytków rolnych.