Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność gospodarcza w zakresie:
• wytwarzania biogazu rolniczego, lub
• wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego
stanowić będzie działalność regulowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.
Przedsiębiorstwa energetyczne, które aktualnie wykonują działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego i są zainteresowane uzyskaniem wpisu do przedmiotowego rejestru z datą 1 stycznia 2011 r. mogą wystąpić do Agencji Rynku Rolnego z wnioskiem o wpis w grudniu br. (m)