W kraju działa 29 biogazowni rolniczych, które obsługują 22 przedsiębiorstwa. W sumie na produkcję w ubiegłym roku zużyto 417280,21 t wszystkich surowców. Konkretnie (t):
- gnojowicy - 299826,25,
- kiszonki z kukurydzy - 85253,50,
- obornika - 8950,30,
- kiszonki ze zbóż - 5125,
- wysłodków - 4926,45,
- pulpy ziemniaczanej - 5325,35,
- pozostałości warzyw i owoców - 8863,36.

Z tych liczb możemy wyczytać, które substraty czy kosubstraty, były głównym motorem wytworzenia biogazu. Okazuje się, że jest to gnojowica, która stanowi 56,6 proc. wszystkich surowców, na kolejnym miejscu jest kiszonka z kukurydzy - 23,18 proc., a trzecie miejsce zajmuje wywar pogorzelniany - 6,49 proc.

Jakie jeszcze inne produkty są w tym celu używane:
- pozostałości z warzyw i owoców - 2,33 proc.,
- kiszonka z traw - 1,45 proc.,
- wysłodki - 1,47 proc.,
- kiszonka ze zbóż - 1,27 proc.,
- mieszaniny lecytyny i mydeł - 1,9 proc.,
- pulpa ziemniaczana - 1,63 proc.,
- obornik - 2,36,
- pozostałe - 1,33 proc.