- Ile powstało instalacji wytwarzających biogaz? Jeśli chodzi o rok ubiegły, to mamy zestawienie 10 biogazowni o różnych mocach zainstalowanych, od znaczących ponad 2 MW do małych 0,2 MW, na łączną zainstalowaną moc cieplną prawie 9, dokładnie 8,99 MW – wyjaśniała Joanna Strzelec-Łobodzińska. – Największa biogazownia o mocy 2,12 MW powstała w miejscowości Koczała, druga tej samej wielkości – w Liszkowie. Pozostałe są mniejsze. Jeśli mówimy o tych największych, to moc ponad 1 MW ma jeszcze biogazownia w Pawłówku.

Wiceminister podkreśliła, że częściowo zostały już przyjęte rozwiązania prawne mające na celu poparcie rozwoju biogazowni rolniczych. 10 marca weszło w życie Prawo energetyczne, które oprócz poparcia dla produkcji energii z biogazowni rolniczych, na podstawie biogazu tradycyjnego, wprowadziło również możliwość pozyskania zielonych certyfikatów dla gazu wprowadzonego do sieci gazowej. – Ponadto kontynuowane są prace nad nowelizacją ustawy o nawozach i nawożeniu, nad nowym rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie procedur odzysku R10 – zapowiedziała minister. – Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego czy też energii z biogazu stanowi działalność regulowaną, a nie koncesjonowaną. Nie ma konieczności uzyskiwania koncesji wydawanych przez prezesa URE, wystarczy wpis do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego.

Decydujący się na założenie biogazowni mogą liczyć na ułatwienia finansowe:

- W zakresie dofinansowania biogazowni rolniczych, według stanu z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK na 3 stycznia tego roku, środki finansowe z programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w ramach działania: Wysokosprawne wytwarzanie energii zostały przyznane pięciu beneficjentom na budowę łącznie 8 biogazowni, w kwocie ponad 60 mln zł.

Inwestycje zostały ponadto dofinansowane łącznie kwotą 100 mln zł.

- Inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii mogą być finansowane również z 16 regionalnych programów operacyjnych. Te regionalne programy wspierają bowiem budowę małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu – wyjaśniła wiceminister. – Tutaj wartość nie może przekraczać 10 mln zł, czyli chodzi o mniejsze przedsięwzięcia, ale to jest zupełnie wystarczające w przypadku niewielkich biogazowni.

Za niosący najwięcej możliwości wiceminister uznała program NFOŚ: - Chciałabym natomiast zwrócić uwagę na szczególne możliwości dofinansowania programów biogazowych, które stwarza System Zielonych Inwestycji, część druga: Biogazownie rolnicze, i to już jest dedykowane. Program ten jest wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem jest budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem biogazu na poziomie, tak założył ten program, 40 MW.

Instalacie o mocy  do 0,5 MW zostały legislacyjnie wyłączone z grupy przedsięwzięć mających szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

W kwietniu na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki będzie dostępny „Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych”.

Zgodnie z planami, do 2020 roku biogazownia ma powstać w każdej gminie mającej odpowiednie warunki.