Jak informują organizatorzy seminarium będzie stanowiło doskonałą okazję do podsumowania i dyskusji na temat pierwszych doświadczeń uczestników polskiego rynku biogazowego oraz perspektyw jego rozwoju w najbliższych latach. Ponadto do spotkania i wymiany doświadczeń dla krajowych i zagranicznych deweloperów, inwestorów, dostawców urządzeń, przedstawicieli przemysłu oraz samorządów. Organizatorzy chcieliby także umożliwić transfer wiedzy i technologii z innych państw UE oraz USA, w szczególności w zakresie realizacji sektorowych programów związanych z promocją wykorzystania biogazu w perspektywie roku 2020.

W programie konferencji znajdą się między innymi prezentacje na temat technicznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce. W sesji technologicznej poruszony zostanie temat stosowania roślin energetycznych do produkcji biogazu w warunkach polskich, oraz zostanie zaprezentowana metoda suchej fermentacji jako alternatywa dla technologii fermentacji mokrej. Natomiast w części poświęconej kwestiom prawno finansowym przedstawione będą aspekty prawne nawozowego wykorzystania masy pofermentacyjnej, w tym odpadów poubojowych pochodzących z biogazowni. Zostanie omówiony także nowy kształt systemu świadectw pochodzenia energii wynikający z nowelizacji Prawa Energetycznego.

Źródło: farmer.pl