Nowelizacja ustawy akcyzowej ma kapitalne znaczenie dla dalszych losów rynku biopaliw w Polsce. Po grudniowej decyzji resortu finansów, który dwukrotnie zmniejszył ulgę akcyzową i zahamował produkcję biopaliw, posłowie postanowili przywrócić stan poprzedni.

Marek Sawicki, poseł PSL: - Projekt PSL przywraca rozporządzenie akcyzowe sprzed 22 grudnia.
Trochę inaczej, ale z podobnym efektem końcowym, widzieli sprawę posłowie Samoobrony. – W nowelizacji Samoobrony odchodzimy od formuły ulgi akcyzowej, która wymagała uzgodnienia z UE, przechodzimy na formułę ustalania stawki podatku – mówi Janusz Maksymiuk, poseł „Samoobrony”.

Ekspertyzy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie pozostawiły jednak żadnych wątpliwości. Oba projektu są niegodne z unijnymi przepisami, które mówią wyraźnie, że ulga nie może być większa od pobieranego podatku. Co więcej zakwestionowano stanowisko Samoobrony, która twierdziła, że jej projekt nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, więc może wejść w życie tuż po uchwaleniu.

Mimo tego komisja finansów publicznych zdecydowało o skierowaniu obu projektów do dalszych prac w podkomisji. Gdyby któryś z nich w tej wersji wszedł w życie, przedsiębiorcy, którzy skorzystaliby z takich ulg akcyzowych musieliby je zwracać z odsetkami.

Źródło: Agrobiznes