Program przewiduje on ulgi podatkowe oraz m.in. zwolnienie pojazdów na biopaliwa z opłat za parkowanie oraz stworzenie wydzielonych stref (np. w centrach miast i na terenach chroniących przyrodę) dostępnych wyłącznie dla ekologicznego transportu publicznego, zwolnienie z opłat za parkowanie użytkowników pojazdów stosujących biopaliwa, zwolnienia firm z opłat za korzystanie ze środowiska, system zachęcający do zakupu pojazdów i maszyn wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliw w ramach zamówień publicznych, nałożenie na administrację rządową obowiązku stosowania biopaliw oraz edukację i promocję wykorzystania biopaliw.
Resort gospodarki proponuje też nieco większą ulgę w podatku dochodowym - 1,048 zł za litr w przypadku estrów i 1,565 zł dla bioetanolu. Ulga ta ma polegać na odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej 19 proc. nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej. Ewentualne ulgi będą wymagać zgody Komisji Europejskiej.

Źródło: Gazeta Wyborcza