Walka o biopaliwa trwała ponad pięć lat. Politycy liczą, że ustawa, umożliwiająca rolnikom produkcję biopaliw na potrzeby własne, napędzi im potencjalnych wyborców. Ustawa o biopaliwach zaczęła obowiązywać od tego roku. Kluczowe dla produkcji biopaliw jest jednak rozporządzenie dotyczące ulgi w podatku akcyzowym. Bez niej nikomu nie będzie się opłacało produkować paliw z biododatkami. Ale chyba jeszcze ważniejszym zadaniem ulgi miała być promocja nowych paliw, bo dzięki niższej finalnej cenie na stacjach benzynowych paliwa z biododatkami cieszyłyby się większym zainteresowaniem kierowców. Tymczasem ogłoszona rozporządzeniem z 22 grudnia ub. r. przez wicepremier Zytę Gilowską wysokość ulgi stawia celowość inwestycji w instalacje do produkcji biopaliw pod znakiem zapytania. W 2007 r. ulga wynosi bowiem tylko złotówkę od każdego litra biokomponentu dodanego do oleju napędowego. Ulga od każdego litra biokomponentów dodanych do benzyny (tylko nieetylizowanej) wynosi 1,5 zł. 

Resort finansów zapewnia, że wzięto pod uwagę racje rolników oraz sytuację budżetu. Przedstawiciele producentów twierdzą natomiast, że ulga jest za mała. Z ich wyliczeń wynika, że aby się opłacało produkować biodiesel (zawiera 20 proc. biokomponentów) potrzebują ulgi w wysokości 2 zł od każdego litra biokomponentu dodanego do tego rodzaju paliwa. Drugiego stycznia zarząd Rafinerii Trzebinia (Grupa PKN) podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji i sprzedaży biopaliwa ON BIO (paliwo do silników diesla zawierające 20 proc. estrów). Powodem decyzji była zbyt niska ulga w podatku akcyzowym. Na dalszej produkcji ON BIO rafineria ponosiłaby straty - miesięcznie mogły sięgnąć one nawet 3 mln zł. Efektem wstrzymania produkcji będzie renegocjacja zawartych kontraktów na dostawy surowców do produkcji biodiesla. Stracą więc także dostawcy surowca i rolnicy. Co ciekawe, zakład nie zamierza się wycofywać z produkcji czystych estrów. Zamiast na krajowy rynek trafią one jednak na eksport. Kolejnym efektem rozporządzenia jest wstrzymanie prac nad programem inwestycyjnym.