PRZEGLĄD PRASY: Producenci biokomponentów będą mogli za lata 2007 – 2014 odliczyć od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 19 proc. nadwyżki kosztów bio – produkcji.

Koszty ich wytworzenia są znacznie wyższe od kosztów wytwarzania tradycyjnych paliw. Według projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym rolnicy mieliby dostać dodatkowo 176 zł dopłat do hektara rzepaku uprawianego na potrzeby biopaliw. Dodatkowo ze środków unijnych przysługiwało by im 45 euro dopłat do każdego hektara rzepaku.

Ustawa zwiększa o 5 gr. ulgę w akcyzie za litr biododatku w oleju, oraz 6 gr. za litr biokomponentów w benzynie.
Ulga na akcyzę od benzyny z dodatkiem bio ma wynosić 1,565 zł za każdy litr dodanego biokomponentu. W przypadku oleju napędowego ulga ma wynieść 1,048 za litr dodanego biokomponentu, podczas gdy obecnie jest to 1 zł.

Ministerstwo Finansów pod koniec 2006 r. zmniejszyło ulgi w akcyzie. Za stosowanie niedozwolonej pomocy publicznej, Komisja Europejska groziła Polsce sankcjami finansowymi. 

Zdaniem Ministrerstwa Finansów ustawa w nowym kształcie jest zgodna z prawem UE.

Źródło: Kurier Szczeciński