PRZEGLĄD PRASY: Wśród głównych założeń nowej ustawy jest wyłączenie stawek podatku akcyzowego od biopaliwa z kompetencji ministra finansów i przeniesienie ich bezpośrednio do samej ustawy  oraz m.in. podwyższenie stawek odliczeń podatku akcyzowego od biopaliw. Stawka dla biokomponentu stanowiącego samoistne paliwo została określona na poziomie jednego grosza. Dodatkowo w nowej ustawie biokomponenty stanowiące samoistne paliwa zostały zwolnione z opłaty paliwowej wynoszącej 20 gr. Rolnicy będą też otrzymywali 176 zł dopłat do hektara upraw roślin energetycznych.

Źródło: Rzeczpospolita