Już 8 grudnia w rozporządzeniu przyjętym przez Radę Ministrów określona została obowiązująca w przyszłym roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na litr oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników w produkcji rolnej. Zasady zwrotu, jak i wysokość stawki pozostają takie jak teraz. Limit zwrotu podatku akcyzowego na hektar użytków rolnych wyniesie 73,10 zł, a stawka to 0,85 zł/litr. Podstawą do zwrotu podatku będą wnioski złożone przez producentów rolnych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rolnicy muszą dołączyć do nich faktury VAT lub ich kopie. Podatek będzie zwracany za półroczne okresy. Wyznaczając stawki Rada Ministrów uwzględniła planowane na ten cel wydatki w 2010 roku w kwocie 720 mln zł - ta kwota powinna całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie. Narazie tylko uwzgledniła. Dzisiaj jednak rostrzygnie się na pewno wysokość tej kwoty.

W tym roku budżet musiał się zwiększyć o 109 mln złotych, a to dlatego, że zainteresowanie rolników przekroczyło oczekiwania urzędników. Pieniędzy na zwroty zabrakło już w pażdzierniku. rolnicy zgłaszający się z fakturami do gminy nie mogli liczyć na pomoc. Jednak ministertswo finansów, po konusltacjach z resortem rolnictwa zapewnia, że pieniądze mają być wypłacone do końca roku. Ale myli się ten, kto myslał, że ministerstwo od tak "wytrzasnęło" pieniądze. Pochodzą one z puli, która w tym roku nie została wykorzystana na meliorację i scalenia gruntów.

Źródło: farmer.pl