Organizacja EEB skupiająca europejskich producentów biodiesla poinformowała, że w okresie od stycznia do listopada 2009 r. import biodiesla z Argentyny wzrósł do 800 tys. t wobec 70 tys. t w analogicznym okresie 2008 roku. Obecne zdolności produkcyjne Argentyny na produkcję biodiesla szacowane są na 1,6-1,7 mln t. Kraj ten ma więc techniczne możliwości dalszego zwiększania eksportu biopaliw do krajów Unii Europejskiej. Może to być dotkliwy cios dla miejscowych producentów.

W Argentynie biodiesel wyprodukowany na bazie na oleju sojowego jest obłożony 14% podatkiem eksportowym, podczas gdy czysty olej sojowy 34%. EBB określa taki układ jako ukryte subsydiowanie eksportu biopaliwa do Europy. Zrzeszenie rozważa wszczęcie działań przeciwko Argentynie podobnie jak to miało miejsce przeciwko Stanom Zjednoczonym.

Wzrost importu biopaliwa z Argentyny nastąpił po wprowadzeniu w marcu 2009 r. antydumpingowego cła na biodiesel z USA.

Źródło: farmer.pl