Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na mieszkańca, to 0,0037 kW, a na km2 obszaru lądowego przypada 0,45 kW. Produkcja zaś z energii wiatru w 2009 roku osiągnęła poziom 1 TWh. Natomiast udział generacji wiatrowej w całkowitym krajowym zużyciu energii elektrycznej wyniósł w roku 2009 zaledwie ok. 0,7%.

Obecnie w Europie największą zainstalowaną moc mają Niemcy przed Hiszpanią, Włochami, Francją i Wielką Brytanią. Łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Unii Europejskiej wynosiła na koniec 2009 r. 74.767 MW wobec 64.719 MW na koniec 2008r.

Źródło: farmer.pl